Information Booklet - Polish

Możliwe jest pobranie Broszury informacyjnej w następujących formatach:

Pełna wersja Broszury informacyjnej

Pełna wersja Broszury informacyjnej - PDF 2.53Mb

Fragmenty Broszury informacyjnej

Broszura informacyjna: spis treści - Format PDF 120Kb

Broszura informacyjna: Część 1 - Informacje ogólne - Format PDF 305Kb

Broszura informacyjna: Część 2 - Porady i informacje - Format PDF 58Kb

Broszura informacyjna: Część 3 - Zakwaterowanie - Format PDF 112Kb

Broszura informacyjna: Część 4 - Zatrudnienie - Format PDF 58Kb

Broszura informacyjna: Część 5 - Edukacja - Format PDF 59Kb

Broszura informacyjna: Część 6 - Opieka medyczna - Format PDF 67Kb

Broszura informacyjna: Część 7 - Opieka społeczna - Format PDF 50Kb

Broszura informacyjna: Część 8 - Bezpieczeństwo i pomoc w nagłych wypadkach - Format PDF 73Kb

Broszura informacyjna: Część 9 - Ruch drogowy i transport - Format PDF 64Kb

Broszura informacyjna: Część 10 - Ośrodki rekreacyjne - Format PDF 58Kb

Broszura informacyjna: Część 11 - Porady prawne - Format PDF 306Kb

Broszura informacyjna: Część 12 - Zakupy - Format PDF 317Kb

Broszura informacyjna: Część 13 - Kościoły - Format PDF 41Kb

Broszura informacyjna: Część 14 - Informacje różne - Format PDF 39Kb

Broszura informacyjna: Część 15 - Imigracja - Format PDF 770Kb

Aby oglądać i drukować pliki PDF konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe® Acrobat® Reader.

Aby pobrać oprogramowanie, kliknij logo Adobe.

Dokumenty utworzone w programie Adobe Acrobat można konwertować w zwykłe pliki tekstowe, korzystając z serwisu umożliwiającego taką konwersję, który jest dostępny na stronie internetowej Adobe.

 

Aby oglądać i drukować pliki utworzone w programie Microsoft Word konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania Microsoft Word lub pobranie darmowego oprogramowania Microsoft Word Viewer do oglądania plików utworzonych w tym programie.

Aby pobrać oprogramowanie, kliknij logo.

Microsoft Word Viewer

back to the top