Wrexham Council homepage

Advertising

SWYDDOG GWEINYDDOL - YSGOL MORGAN LLWYD (FTP - EXT)

Vacancy Details

SWYDDOG GWEINYDDOL - YSGOL MORGAN LLWYD (FTP - EXT)

YSGOL MORGAN LLWYD FFORDD CEFN WRECSAM Ffôn: 01978 315050

(Miss Eleri Lewis)

SWYDDOG GWEINYDDOL 37 AWR YR WYTHNOS L02 Pwynt 7 £13,450 y flwyddyn YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG

Chwiliwn am berson egniol a brwdfrydig i ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol o fewn Swyddfa’r ysgol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mrs Marie Nicholas drwy e-bost ar NicholasA27@hwbmail.net

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

ANFONWCH Y FFURFLEN DRWY E-BOST AT MRS NICHOLAS NEU POSTIWCH AT SYLW’R PENNAETH, YSGOL MORGAN LLWYD, FFORDD CEFN, WRECSAM, LL13 9NG

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

DYDDIAD CAU: 20 MEHEFIN 2018

Closing Date 20/06/2018
Salary/Rate L02 Pwynt 7 £13,450 y flwyddyn
Term Full Time
Department Education
Reference AD3332
Posted Date 08/06/2018
Attachments