Arweiniad Defnyddio

Internet Explorer

Medrwch nodi maint y ffont, ei harddull a'i lliw a lliwiau cefndir a thu blaen y tudalennau Gwe ar sgrn eich cyfrifiadur, hyd yn oed os yw awdur y dudalen We eisoes wedi eu nodi. Yn ogystal hyn, medrwch nodi'r lliw sydd i ddangos y cysylltiadau yn nhudalennau'r We, neu liw a ddefnyddir yn benodol ar gyfer y cysylltiadau pan fo'r llygoden yn pasio dros y cyswllt.

Mae hyn yn ddefnyddiol os nad yw'ch golwg yn dda, eich bod angen ffontiau mwy, neu angen lliwiau mewn cyferbyniad eglur. Medrwch osod Internet Explorer i ddefnyddio'r lliwiau a'r ffontiau a nodwch, eich lliwiau a ffontiau Windows diofyn, neu'r gosodiadau a nodwch yn eich taflen arddull chi.

Dyma'r ffordd hawddaf o newid y gosodiadau pori: dewis Fonts o'r ddewislen View yn Internet Explorer 4 neu fersiynau cynharach, neu ddewis Text Size o'r ddewislen View yn Internet Explorer 5 a chlicio ar faint y testun yr ydych am ei ddefnyddio.

I gael rhagor o reolaeth dros y gosodiadau pori dewiswch Internet Options o'r ddewislen View yn Internet Explorer 4 neu fersiynau cynharach, neu'r ddewislen Tools yn Internet Explorer 5.

Mae Internet Options yn eich caniatu i newid y ffontiau a lliwiau'r cefndir ac i ddefnyddio eich taflenni arddull eich hun i addasu'r porwr ymhellach ar gyfer eich anghenion defnyddio.

Netscape

Medrwch nodi pa ffontiau a maint ffontiau y dylid eu defnyddio i ddangos tudalennau'r we yn eich porwr. Medrwch ddewis symbolau wedi eu hamgodio hefyd.

  • Agorwch ddewislen Edit a dewiswch Preferences.

  • Agorwch yr Appearance group a chliciwch y categori Ffontiau.

  • Dewiswch gôd i ddweud wrth y cyfrifiadur pa fath o lythrennau a symbolau i'w defnyddio.

  • Dewiswch eich ffontiau diofyn o'r dewislenni codi Variable Width Font a Fixed Width Font. (Defnyddir Fixed-width fonts yn aml i lenwi ffurflenni.)

  • Cliciwch un o'r canlynol:

  • Er mwyn nodi eich bod bob amser am ddefnyddio eich ffontiau diofyn yn hytrach na'r ffontiau a ddewiswyd gan awdur y ddogfen cliciwch "Use my default fonts, overriding document-specified fonts."

  • Er mwyn nodi bod ffontiau tudalen i'w defnyddio pan fyddant ar gael heb lwytho i lawr (i arbed amser), cliciwch "Use document-specified fonts, but disable Dynamic Fonts."

  • Er mwyn nodi bod ffontiau tudalen yn cael eu defnyddio trwy gydol yr amser, cliciwch "Use document-specified fonts, including Dynamic Fonts."

Os ydych yn edrych ar dudalennau'r We mewn mwy nag un cynllun amgodio (e.e. Gorllewinol a Thsieineaidd), medrwch ddewis ffontiau a maint ffontiau ar gyfer pob côd.

yn ôl i'r Cyfarwyddiadau Mynediad

'W3C Web Accessibility Initiative': y W3C yw'r awdurdod rhyngwladol cydnabyddedig ar safonau Gwe

Adobe.com offer defnyddio ar gyfer gweithio gyda ffeiliau PDF

syniadau RNIB ar gyfer dylunio safleoedd Gwe hygyrch

 Canllaw Mynediad

yn ôl i'r brig