Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu ar wrecsam.gov.uk

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn derbyn hysbysebion ar y wefan hon trwy Google Ads. Bydd yr incwm sy’n cael ei gynhyrchu trwy hysbysebion yn mynd tuag at gostau cynnal a datblygu’r wefan a gwasanaethau eraill y Cyngor.

Nid yw'r faith fod hysbyseb yn ymddangos ar wefan y cyngor yn ardystiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o'r cwmni, y cynnyrch neu'r gwasanaeth hwnnw.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech roi sylwadau ar yr hysbysebion yn gyffredinol neu fynegi pryderon ynghylch unrhyw hysbysebwr arbennig, anfonwch e-bost webmaster@wrexham.gov.uk

Gennych ddiddordeb mewn hysbysebu ar Wrexham.gov.uk, cysylltwch os gwelwch yn dda webmaster@wrexham.gov.uk