Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwynion a Chanmoliaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am eich gwasanaeth

Mae yna weithdrefnau cwyno gwahanol yn dibynnu ar natur eich cwyn. Mae manylion y rhain i’w gweld isod.