Cysylltwch a Ni

Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam. 01978 292000 (Llun - Gwener 8.30am – 5.30pm)

Ymholiadau Cyffredinol

Os nad ydych yn siwr pa adran i gyfeirio eich ymholiad at, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol yna gallwch gysylltu â ni yn y ffordd ganlynol:

E-bost:
cysylltwch@wrexham.gov.uk

Ffôn: 01978 292000 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30 yb – 5.30 yh)

Drwy’r Post: Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam, Neuadd Y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Wyneb yn Wyneb:
16 Stryd Yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Argyfyngau y tu allan i Oriau

Atgyweirio Tai Cyngor
01978 298993

Cynllunio ar gyfer Argyfwng
01352 702121

Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng)
0845 053 3116

Priffydd
01978 292055

Teleofal
01978 292055

Mwy o Gysylltiadau Brys


Cysylltu â’ch Cynghorydd neu Gyngor Gymuned

Cael gwybod am eich Cynghorydd lleol, mae hyn yn cynnwys eu wardiau, dyletswyddau a manylion cyswllt.

Cysylltu â’r Tîm Rheoli

Gall Tîm Rheoli Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam gael ei gysylltu drwy e-bost. Mae hyn yn cynnwys ein Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Strategol a Phrif Swyddogion.

Gwybodaeth yn Eich Iaith

Gwelwch y wefan hon mewn ieithoedd eraill.

Gwasanaethau cwsmeriaid

Rydym yn croesawu sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Cyngor neu’r y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Mae mwy o wybodaeth am ein Safonau Gofal Cwsmer.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y wefan defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

yn ôl i'r brig