Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltwch a Ni

Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam. 01978 292000 (Llun - Gwener 8.30am – 5.30pm)

Os ydych yn gwybod pa wasanaeth rydych ei angen defnyddiwch y Cysylltiadau isod. Ar gyfer pob ymholiad arall cysylltwch a’r Cyngor ar 01978 292000.

Mae ein gwsanaethau ffon ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 8.30y.b. i 5.30y.p.

Argyfyngau y tu allan i Oriau

Atgyweirio Tai Cyngor
01978 298993

Cynllunio ar gyfer Argyfwng
01352 702124

Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng)
0845 053 3116

O’r 1af Gorffennaf 2015, bydd galwadau i 0845 053 3116 yn costio 2 geiniog y funud ynghyd â thâl mynediad eich cwmni ffôn.

Priffydd
01978 292055

Teleofal
01978 292055

Mwy o Gysylltiadau Brys

Gwasanaethau cwsmeriaid

Rydym yn croesawu sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Cyngor neu’r y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Mae mwy o wybodaeth am ein Safonau Gofal Cwsmer.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y wefan defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

Cysylltiadau Bellach