Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cysylltwch a Ni

Cysylltu â GwasanaethGalw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam. 01978 292000 (Llun - Gwener 8.30am – 5.30pm)

Os ydych yn dymuno cysylltu â gwasanaeth penodol neu adran, gellir cysylltu â nhw yn uniongyrchol. Galw Wrecsam, 01978 292000 (Llun - Gwener 8.30am – 5.30pm)

Argyfyngau y tu allan i Oriau

Atgyweirio Tai Cyngor
01978 298993

Cynllunio ar gyfer Argyfwng
01352 702121

Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng)
0845 053 3116

Priffydd
01978 292055

Teleofal
01978 292055

Mwy o Gysylltiadau Brys

Gwasanaethau cwsmeriaid

Rydym yn croesawu sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Cyngor neu’r y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Mae mwy o wybodaeth am ein Safonau Gofal Cwsmer.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y wefan defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

Cysylltiadau Bellach