Gwybodaeth Diogelu Data


Deddf Diogelu Data

Dan Ddeddf Diogelu Data, mae gennym gyfrifoldeb gyfreithiol i ddiogelu unrhyw ddata a gyflwynir gennych.

Fel rhan o gyflwyno gwasanaethau a gwybodaeth trwy'r wefan hon, efallai bydd angen prosesu gwybodaeth bersonol. Gellir cadw'r wybodaeth hon ar ffeiliau ysgrifenedig neu ar gyfrifiadur ac fe'i defnyddir i gyflwyno gwasanaethau'r Cyngor. Dim ond y wybodaeth leiaf a ofynnir amdani a'i chadw, a chaiff ei chadw dim ond tra bo'i hangen.

Caiff gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei storio a'i phrosesu mewn databasau ym meddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unig.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol chi, a geir trwy gyfrwng y wefan, i gwmnïau eraill nac i unigolion oni ofynnir am hynny dan y gyfraith.

yn ôl i'r brig

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi

Mae'r ddogfen yma gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi - Fersiwn Word 48Kb

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi - Fersiwn PDF 122Kb

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi - Fersiwn Testun Plaen 138Kb

Data personol - Cais gan destun data

Mae'r ddogfen yma gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Data personol - Cais gan destun data - Fersiwn Word 52Kb

Data personol - Cais gan destun data - Fersiwn PDF 29Kb

Data personol - Cais gan destun data - Fersiwn Testun Plaen 132Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig

Cofrestr Diogelu Gwybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn ei gwneud yn ofynnol bod unrhyw gorff sy'n prosesu gwybodaeth bersonol yn hysbysu'r Comisiynydd Gwybodaeth o'r hyn y maent yn ei wneud.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cofrestru'r gwaith prosesu perthnasol gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r gofrestr i'w gweld ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r gofrestr yn dangos beth y mae corff neu unigolyn wedi ei gofrestru i'w wneud. Nid yw'n datgelu os yw'n cadw gwybodaeth bersonol ar berson penodol.

Os ydych eisiau copi o'r gofrestr, cysylltwch gyda:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF
Ffôn: (01625) 545 745
Ffacs: (01625) 524510

Mae copïau papur o gofnodion unigol ar y gofrestr ar gael o Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn rhad ac am ddim (mae ffi fechan yn daladwy am gopïau wedi eu tystysgrifo).

yn ôl i'r brig

Cysylltiadau

Gweler hefyd ein Datganiad Preifatrwydd, yr Ymwadiadiadau a gwybodaeth ar Rhyddid Gwybodaeth.

yn ôl i'r brig