Sut i ddod o hyd inni

Wrecsam yw prif dref Gogledd Cymru. Lleolir Wrecsam ychydig filltiroedd yn unig o ffin Cymru/Lloegr ac fe'i cydnabyddir yn eang fel prif ddinas a phrif ganolfan fasnachol yr ardal. Mae Wrecsam o fewn taith dwy awr i draean o boblogaeth y DU a hanner ei diwydiannau cynhyrchu.

Lle Mae Wrecsam?

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Byw yn Wrecsam ac Ymweld â Wrecsam

Map o DU a Wrecsam

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2013. Arolwg Ordnans 100023429 Gwel yr ardal Wrecsam Gweld Canol y dref Wrecsam

Lawrlwytho'r map o Ganol Tref Wrecsam a lleoliad swyddfeydd y Cyngor

Mae'r ddogfen hon ar gael i'w Lawrlwytho'r map o Ganol Tref Wrecsam a lleoliad swyddfeydd y Cyngor yn y fformat isod:

Lawrlwytho'r map o Ganol Tref Wrecsam a lleoliad swyddfeydd y Cyngor - Fersiwn PDF 100Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


Cyfeiriad y Cyngor:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Ffôn: 01978 292000
Ebost: cysylltwch@wrexham.gov.uk | Ffurflen Cyswllt Ar Lein

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, CBSW 100023429. 2010

yn ôl i'r brig