Map o Canol Tref Wrecsam a Cyfleusterau Parcio

Croeso i Map o Canol Tref Wrecsam a Cyfleusterau Parcio.

Symudwch eich llygoden dros yr eicon parcio i weld y manylion gwybodaeth. Gallwch hefyd clicio i weld wybodaeth amdan ardaloedd eraill o diddordeb ar y map, fel swyddfeudd y Cyngor, llyfrgell, gwasanaethau hamdden a.y.y.b. Fydd y cysylltiadau yn cymryd chi i tudalenau ar y wefan hon neu i gwefan allanol.

Cysylltiadau i fersiwn testun | Adran Maes Parcio Wrecsam | Lawrlwytho'r Map | Parcio ar y stryd i bobl sydd â bathodynnau anabl | Cyfleusterau Toiledau Cyhoeddus

Allwedd

Allwedd am ffordd - pinc tywyll Ffordd
Allwedd am parcio a gwybodaeth twristiaeth - glas tywyll a gwyn 'P' neu 'i' symbol Parcio / Gwybodaeth Twristiaeth
Allwedd am gwybodaeth cludiant - coch tywyll Gwybodaeth Cludiant
Allwedd am adeiladau - teal Adeiladau
Allwedd am eglwysi a colegau - brown Eglwysi a Colegau
Allwedd am parciau - gwyrdd golau am ffin gwyrdd tywyll Parciau
Allwedd am ardal i gerddwyr yn unig - pinc golau Ardal i gerddwyr yn unig
Allwedd am ardal siopa - llwyd a gwyn llinellau croeslinol Ardal Siopa
Map o Canol Tref Wrecsam a Cyfleusterau Parcio Map o Canol Tref Wrecsam a Cyfleusterau Parcio
Gorsaf Cyffredinol Wrecsam: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Maes parcio Gorsaf Cyffredinol Wrecam: cyswllt am gwybodaeth mwy North Wales School of Art and Design: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Parc Belle Vue: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Gorsaf Cyffredinol Wrecsam: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Maes parcio Gorsaf Cyffredinol Wrecam: cyswllt am gwybodaeth mwy North Wales School of Art and Design: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Parc Belle Vue: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes Parcio Cilgant San Siôr De: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes Parcio Dol yr Eryrod: cyswllt am gwybodaeth Canolfan Gelf Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Amgueddfa Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Heddlu Gogledd Cymru: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Neuadd Goffa Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Llysoedd Cyfraithol Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Byd Dwr: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfa Cyngor : cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Llyfrgell Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Eglwys Gadeiriol y Santes Fair: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Llwyn Isaf: cyswllt am gwybodaeth mwy Coleg Ial: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Shopmobility : cyswllt am gwybodaeth mwy Gwasanaethau Bws Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Canolfan Groeso Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Canolog Gorsaf Wrecsam: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Eglwys Blwyf San Silyn: cyswllt am gwybodaeth mwy Parc Belle Vue: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Ffordd Rhosddu: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Stryt y Farchnad: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Neuadd y Dref: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Llyfrgell: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Ffordd Cilgant: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Byd Dwr: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Marchnad y Bobl: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Cilgant San Sior: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio San Silyn: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio San Marc: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Y Werddon: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Canolfan Gelf Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Amgueddfa Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Heddlu Gogledd Cymru: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Neuadd Goffa Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Llysoedd Cyfraithol Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Byd Dwr: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfa Cyngor : cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfeydd y Cyngor: cyswllt am gwybodaeth mwy Llyfrgell Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Swyddfa Gofrestru Ty Dewi Sant: cyswllt am gwybodaeth mwy Eglwys Gadeiriol y Santes Fair: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Llwyn Isaf: cyswllt am gwybodaeth mwy Coleg Ial: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Shopmobility : cyswllt am gwybodaeth mwy Gwasanaethau Bws Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Canolfan Groeso Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy Canolog Gorsaf Wrecsam: cyswllt allanol am gwybodaeth mwy Eglwys Blwyf San Silyn: cyswllt am gwybodaeth mwy Parc Belle Vue: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Ffordd Rhosddu: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Stryt y Farchnad: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Ffordd Cilgant: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Byd Dwr: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Marchnad y Bobl: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Cilgant San Sior: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio San Silyn: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio San Marc: cyswllt am gwybodaeth mwy Maes parcio Y Werddon: cyswllt am gwybodaeth mwy Siopa yn Wrecsam: cyswllt am gwybodaeth mwy

Allwedd parcio i bobl anabl

Key for access up to 11.30 - light blue Mynediad hyd at 11.30am (Llun-Gwe), 9.30am (Sad) ac 1.00pm (Sul) ac ar ôl 5.00pm
Key for access after 11.30am - green 'Mynediad i Ddeilwyr Bathodyn Glas ar unrhyw bryd. Parcio ar y stryd i bobl sydd â bathodynnau anabl

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2013. Arolwg Ordnans 100023429

Cysylltwch â'r gwasanaethau parcio yngylch parcio cartefi modur

Map Canol Tref Wrecsam

Lawrlwytho'r map:

Map Canol Tref Wrecsam - fersiwn PDF 100Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

Ymwadiadau

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

yn ôl i'r brig