Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymunwch â'r Sgwrs (Rhwydweithio Cymdeithasol)

Ymunwch â'r sgwrs am bob agwedd o wasanaethau a gweithgareddau'r cyngor. Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn boblogaidd iawn ac mae’n bwysig bod Cyngor Wrecsam yn parhau i fanteisio ar dechnolegau newydd ac yn aros yn ymwybodol o welliannau ym myd cyfathrebu. Bydd hyn yn sicrhau bod gwybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu’n hygyrch i’n trigolion.

Mae Cyngor Wrecsam yn parhau i roi mynediad i’w gwsmeriaid i’n gwasanaethau a gwybodaeth yn y dulliau mwyaf priodol.

Facebook

Bellach gall defnyddwyr Facebook yn Wrecsam ddefnyddio gwybodaeth a gwasanaethau sydd fel arfer i’w gweld ar ein gwefan drwy hafan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (cyswllt allanol).

Rydym hefyd yn defnyddio Facebook fel ffordd o amlygu digwyddiadau neu ymgyrchoedd mawr. Roedd ein gwefan Hwyl Hurt yr Haf yn llwyddiant ysgubol. Roedd cynnwys y llyfryn ar Facebook yn boblogaidd gyda thrigolion a oedd yn gallu gweld yr holl weithgareddau a oedd ar gael dros wyliau’r Haf a llwyddwyd i annog y rheiny o bell i ymweld â ni.

Facebook CBSW (cyswllt allanol)

Flickr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi dechrau grŵp ar Flickr. Nod 'Bwrdeistref Sirol Wrecsam' (cyswllt allanol) yw gwahodd pobl i arddangos eu lluniau eu hunain o Wrecsam.

Nid yn unig y gall defnyddio Flickr i arddangos lluniau o'r Fwrdeistref helpu i  ddenu ymwelwyr ond gall ddangos rhannau o'r Fwrdeistref i'r rheiny sy'n byw yma eisoes efallai na fyddant wedi ystyried ymweld â hwy o'r blaen.

Mae'r grŵp ar gael i unrhyw un ei weld, ond mae'n rhaid i chi ddod yn aelod os byddwch am gyflwyno eich lluniau eich hun. Caiff yr hyn y byddwch yn ei gyflwyno ei roi mewn ciw i'w adolygu cyn ymddangos ar wefan Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae Rheolau (cyswllt allanol) ar gael ar dudalen y grŵp.

Twitter

CBSW ar Twitter (cyswllt allanol)

Gall y rheiny sy’n mwynhau defnyddio Twitter a’n gwefan fwynhau’r gorau o ddau fyd. Rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n dilynwyr ar ffurf Newyddion, Beth sy’n Digwydd, Beth sy’n Newydd ar y Wefan a Sgoriau Arolygon Hylendid Bwyd.

Mae cbswrecsam yn ffordd boblogaidd eisoes o aros yn ymwybodol o newyddion a gwybodaeth amdanom ni.

YouTube

CBSW ar YouTube (cyswllt allanol)

Gwyliwch y fideos diweddaraf gan Gyngor Wrecsam ar YouTube

Rheolau a Chanllawiau

Mae gan y rhan fwyaf o gymunedau ar-lein eu rheolau a’u canllawiau eu hunain, y byddwn yn eu dilyn bob amser.  Rydym yn cadw’r hawl i ddileu unrhyw gyfraniadau sy’n torri rheolau neu ganllawiau y gymuned berthnasol, neu unrhyw un o’r canlynol: