Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Anifeiliaid

Rwy'n darparu gwersi marchogaeth - a oes angen trwydded arnaf?

Os ydych yn ddarparu gwersi marchogaeth i'r cyhoedd bydd angen "Trwydded Sefydliad Marchogaeth" arnoch. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais am drwydded, ac yna daw milfeddyg a swyddog o'r Adran Diogelu'r Cyhoedd i archwilio eich adeiladau a'ch ceffylau. Mae'r trwyddedau'n weithredol o'r 1af o fis Ionawr bob blwyddyn ac yn costio £185.00 sy'n cynnwys costau'r milfeddyg. Os byddwch yn gwneud cais am y drwydded yng nghanol y flwyddyn, bydd y drwydded yn weithredol tan 31ain Rhagfyr yn unig, a gofynnir i chi wneud cais yn flynyddol wedi hynny. Mae'n anghyfreithlon i weithredu busnes tebyg heb drwydded.