Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Ddraeniau

Pwy sy’n gyfrifol am ddraeniau/carthffosydd eraill?

Y corff sy’n gyfrifol am y prif Rwydwaith Carthffosydd Cyhoeddus yw Dŵr Cymru. Felly, os oes gennych broblem sy’n ymwneud â Charthffosydd dylech gysylltu â’r contractiwr Dŵr Cymru ar gyfer y gwaith yma ar 0800 085 3968.

Os ydych yn Denant Tŷ Cyngor, ac mae gennych broblemau gyda’r draeniau dylech gysylltu â’r Adran Tai ar 0800 0855 808.