Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Budd-dâl Analluogrwydd

Pwy all hawlio Budd-dâl Analluogrwydd?

Mae’r Budd-dal Analluogrwydd wedi cael ei ddisodli gan y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Employment and Support Allowance, ESA).  Mi fydd eich Canolfan Byd Gwaith yn bwrw golwg dros eich ffurflen gais am Fudd-dal Analluogrwydd er mwyn penderfynu a ydych chi’n medru gweithio, neu’n cael derbyn y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.