Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Llyfrgelloedd

Sut mae ymuno â'r Llyfrgell?

Gallwch chi ymaelodi â'r Llyfrgell am ddim. Bydd angen dwy ddogfen adnabod a rhaid i un ohonyn nhw ddangos eich enw a'ch cyfeiriad presennol. Rhaid i'r llall ddangos eich llofnod.

O dan 16 mlwydd oed: Mae angen i chi ddangos prawf adnabod. Myfyrwyr o'r tu allan i'r ardal: mae angen prawf o naill ai eich cyfeiriad cartref neu eich cyfeiriad lleol. Rydym yn barod i dderbyn llythyr oddi wrth diwtor ar bapur swyddogol.

Faint o eitemau y galla i eu benthyhca, am faint y galla' i eu cadw, ac a alla i eu hadnewyddu dros y ffôn?

Gall oedolion fenthyca hyd at 15 eitem; gall aelodau iau fenthyca hyd at 10 eitem. Y cyfnod benthyca yw tair wythnos. Gallwch chi adnewyddu eitemau dros y ffôn, ffacs, drwy lythyr, ar e-bost, arlein, neu drwy alw i mewn yn y llyfrgell. Dyfynnwch eich rhif sydd ar y cerdyn aelodaeth.

Pryd rydych chi ar agor?

Mae oriau agor ein llyfrgelloedd yn amrywio. Ewch i'n gwefan i gael manylion am eich llyfrgell leol chi.

A alla' i fynd ar y Rhyngrwyd yn y llyfrgell ac a ydych chi'n cynnig hyfforddiant?

Mae mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd ymhob llyfrgell. Byddai'n well i chi fwcio ymlaen llaw er mwyn gwneud yn siwr bod cyfrifiadur ar gael ar eich cyfer ar yr adeg rydych chi eisiau galw i mewn. Dewch â'ch cerdyn aelodaeth o'r llyfrgell gyda chi neu brawf o'ch enw a'ch cyfeiriad os gwelwch yn dda. Mae'r cyfan am ddim.

Gall y staff roi cyflwyniad syml i chi i'r Rhyngrwyd. Gallan nhw eich helpu chi i ddod o hyd i gwrs addas yn yr ardal hefyd, neu, os yw'n well gennych, gallwch chi ddysgu sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd am ddim yn y Llyfrgell. Gofynnwch i aelod o'r staff am fanylion.

Alla i wneud ychydig o waith teipio yn y llyfrgell?

Mae pob llyfrgell yn cynnig cyfleusterau prosesu geiriau AM DDIM. Fe'ch cynghorir i fwcio cyfrifiadur ymlaen llaw. Dewch â'ch cerdyn aelodaeth o'r llyfrgell neu brawf o'ch enw a'ch cyfeiriad os gwelwch yn dda.

A oes gennych chi beiriant ffacs neu lungopïwr lliw?

Costau copio ac argraffu

A4 - 15c y dudalen
A3 - 20c y dudalen

Gostyngiad ar ôl yr 20fed A4 - 10c, A3 - 15c y dudalen
250 copi neu fwy A4 - 5c, A3 - 10c y dudalen

Mae cyfleusterau llungopïo ac argraffu ar gael yn Llyfrgelloedd Brymbo, Brynteg, Cefn Mawr, Gwersyllt, Llai, Owrtyn, Rhiwabon, Rhos, Y Waun a Wrecsam.