Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Parcio

A oes parcio ar gael i bobl anabl?

Mae gan bob un o'n meysydd parcio (heblaw am Ffordd y Cilgant ac Adeiladau'r Goron) leoedd parcio i'r anabl sydd wedi'u marcio. Gall unrhyw un sydd â bathodyn anabl ddefnyddio lleoedd parcio eraill hefyd yn rhad ac am ddim. Ceir maes parcio arbennig i bobl anabl ar Ffordd Rhosddu y tu ôl i'r llyfrgell.

Mae gan Shopmobility ei leoedd parcio ei hun hefyd i gwsmeriaid.

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais am fathodyn glas, ewch i: www.wrecsam.gov.uk/welish/council_w/car_parking_w/disabled.htm

Pam nad oes gennym gynllun Parcio a Theitho yn Wrecsam?

Gyda dros 6,000 o leoedd parcio yng nghanol y dref gan gynnwys parcio cyfnod byr ar y ffordd sy'n rhad ac am ddim, nid oes angen cyflwyno cynllun parcio a theithio, er y gallai hyn newid yn y dyfodol.

Am fanylion y meysydd parcio sydd yng nghanol y dref, ewch i: www.wrecsam.gov.uk/top_navigation/maps/findus_cityw.htm

Neu cysylltwch â'r Gwasanaethau Parcio ar 01978 298989 e-bost: parking@wrexham.gov.uk

A oes lle i barcio beiciau modur yng nghanol tref Wrecsam?

Gellwch barcio beiciau modur yn y meysydd parcio yng nghanol tref Wrecsam yn rhad ac am ddim, cyn belled â nad ydych yn defnyddio lle parcio i geir. Os byddwch yn gwneud hynny, rhaid i chi brynu tocyn Talu ac Arddangos. Mae lleoedd parcio arbennig ar gael i feiciau modur ym meysydd parcio San Silyn, y Byd Dŵr a Stryt y Farchnad. Am fanylion y meysydd parcio hyn.

Neu cysylltwch â'r Gwasanaethau Parcio ar 01978 298989 e-bost: parking@wrexham.gov.uk