Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Twristiaeth

A oes unrhyw ystadegau ar gael am dwristiaeth?

Mae Adran Dwristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cydlynu rhaglen ymchwil barhaus ar gyfer gogledd Cymru o'r enw STEAM. Nod y prosiect yw gwerthuso maint a gwerth twristiaeth ac mae'n casglu gwybodaeth am nifer yr ymwelwyr a chyfraddau llenwi ar gyfer pob gweithredwr twristiaeth yng ngogledd Cymru. Ceir crynodeb o'r canlyniadau ar wefan y Cyngor drwy'r tudalennau twristiaeth.

Mae mwy o wybodaeth am ystadegau twristiaeth ar gael ar gais. Ffoniwch 01978 292010 neu e-bostiwch tourism@wrexham.gov.uk

A yw'r Cyngor yn darparu grantiau ar gyfer busnesau twristiaeth?

Nid oes gan CBSW unrhyw raglen grantiau penodol ar gyfer twristiaeth - dylid cysylltu â Croeso Cymru drwy'r wefan https://llyw.cymru/twristiaeth.

Canfod Cyllid

Sut i gael arwyddion brown ag ysgrifen wen ar gyfer lleoliadau yn y fwrdeistref sirol?

Mae ffurflenni ar gael gan yr Adran Gludiant ar 01978 297139 ond ceir cyngor ar feini prawf cymhwyster gan yr Adran Dwristiaeth ar 01978 292010 neu tourism@wrexham.gov.uk

Sut allaf ddod o hyd i lety?

Cysylltwch â'r Ganolfan Groeso ar 01978 292015. Maent yn cadw rhestr ddiweddar o'r holl letyau graddedig yn yr ardal a gallant neilltuo ar eich rhan yn lleol ac ar draws y DU.