Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Gwybodaeth am Ganol y Dref

Beth yw oriau agor canol tref Wrecsam?

Mae'r rhan fwyaf o'r siopau yng nghanol y dref ar agor o 9.30am - 5.30pm. Maent ar agor o 11.00am - 4.00pm ar ddydd Sul, er y bydd rhai siopau ar agor tan 5.00pm.

Lle mae'r lleoedd parcio i'r anabl?

Mae gan ein holl feysydd parcio leoedd i bobl anabl a gall unrhyw un â bathodyn anabl ddefnyddio mannau parcio eraill am ddim. Ceir maes parcio arbennig i bobl anabl ar Ffordd Rhosddu y tu ôl i'r llyfrgell. Ar ben hynny, mae gan Shopmobility fannau arbennig i gwsmeriaid Shopmobility.

Edrychwch ar y map ar-lein o Ganol y Dref - sy'n dangos gwybodaeth am feysydd parcio a lleoliadau.

Pam nad oes gennym gynllun parcio a theithio yn Wrecsam?

Gyda thros 6,000 o leoedd parcio yng nghanol y dref, gan gynnwys parcio cyfnod byr ar y ffordd am ddim, nid oes angen cynllun parcio a theithio ar hyn o bryd, er y gallai hyn newid yn y dyfodol.

Lle mae'r toiledau cyhoeddus?

Lleolir toiledau cyhoeddus ym maes parcio'r Byd Dŵr, maes parcio San Silyn, Stryt y Brenin (yr orsaf fysiau), Marchnad y Bobl a'r Farchnad Gyffredinol (merched yn unig). Ceir toiledau mewn adeiladau cyhoeddus hefyd gan gynnwys Neuadd y Dref, y llyfrgell, y Neuadd Goffa a Byd Dŵr Wrecsam.

Edrychwch ar y rhestr lawn o Doiledau Cyhoeddus y Bwrdeistref Sirol sy'n dangor y cyfleusterau a'r oriau agor.