Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Y Wefan

Sut wyf yn defnyddio’r wefan hon?

 • Mae’r llywiwr cynnwys (ar y chwith ar y rhan fwyaf o dudalennau) yn sefydlog a gellir ei ddefnyddio i neilltuo darnau o’r wefan ar unrhyw adeg

 • Mae llywio cyffredinol yn caniatáu i chi fynd i wahanol gwasanaethau megis cysylltu â ni, cynnwys a hygyrchedd.  Mae hyn ar ben ac ar waelod pob tudalen.

 • Mae A-Y o wasanaethau yn caniatáu i chi chwilio am wybodaeth yn nhrefn yr wyddor.  Lle’n bosibl, rydym wedi dyblygu gwybodaeth dan eiriau gwahanol e.e. sbwriel/gwastraff.

 • Mae llywio cynnwys penodol ar ochr dde’r dudalen ac mae’n perthyn i gynnwys y dudalen honno’n unig.

 • Cyfeiriadau gwe byrrach e.e. www.wrecsam.gov.uk/teithio

Pa ddewisiadau hygyrchedd sydd?

 • Mae achrediad gwefan hygyrch yr RNIB ‘See It Right’ yn sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch iawn fel y cydnabyddir gan yr RNIB.
 • bysellau mynediad
 • dewisiadau pori
 • cynllun cyffredin sy’n caniatáu newid maint a lliw testun i gyd-fynd ag anghenion defnyddwyr
 • osgoi fframiau
 • osgoi fformatiau cyhoeddi megis Flash
 • mae Browsealoud yn caniatáu i bobl wrando ar ein gwefan

Sut wyf yn newid y gosodiadau ar fy mhorwr gwe?

Gallwch newid y testun a’r lliwiau yn eich porwr gwe.  Rydym wedi rhoi cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn:

 • Microsoft Internet Explorer ar gyfer CP
 • Microsoft Internet Explorer ar gyfer Apple Mac
 • Netscape Navigator

A allaf roi atborth ar y wefan hon?

Gallwch roi atborth ar ystod eang o wasanaethau.  Mae ein darn ar gyfer dweud eich dweud yn dangos i chi sut i wneud hyn a’r hyn y mae croeso i chi fynegi eich barn amdano!

Beth yw Acrobat Reader?

Mae’r wefan hon yn defnyddio fformat PDF (Adobe Acrobat) ar gyfer cyhoeddi dogfennau mawr a chymhleth.  Sylwer bod modd trosi dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio gwasanaeth trosi Adobe sydd ar y we.

I weld ac argraffu ffeiliau PDF, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader.  Darperir cyswllt i wefan Adobe yn erbyn pob dogfen sy’n gofyn i chi ddefnyddio’r meddalwedd hwn.

Ydy hi’n ddiogel i dalu ar-lein?

Ydy, mae’n ddiogel i dalu ar y rhyngrwyd.  Mae’r wybodaeth a anfonwch yn cael ei seiffro.  Golyga hyn na all unrhyw un ei darllen wrth iddi deithio ar draws y rhyngrwyd.  Bydd ‘clo’ yn ymddangos ar waelod ochr dde eich ffenestr bori i nodi eich bod mewn man diogel.

Byddwn yn derbyn eich manylion credyd trwy ddefnyddio gwasanaethwr diogel.  Golyga hyn fod y gweithrediad yn cael ei seiffro rhwng eich peiriant chi a gwasanaethwr yr Awdurdod.  Yn ogystal, ni fyddwn yn cadw eich manylion cerdyn debyd/credyd ar ôl i ni brosesu eich tâl.  Mae cyfeiriadau gwe traddodiadol yn dechrau gyda "http" – bydd y cyfeiriad ar gyfer gwefan ddiogel bob amser yn dechrau â "https".

Unwaith i fanylion eich cerdyn credyd/debyd gael eu cyflwyno i ni ac ar ôl i’ch cwmni credyd/debyd gymeradwyo’r tâl, bydd y tâl yn cael ei brosesu.