Cysylltiadau Cludiant

Bysiau

ARRIVA

Amserlenni : 0871 200 22 33
Gwasanaethau i Gwsmeriad : 0871 200 2233

BRYN MELYN

Amserlenni : 01978 812812

COACH TRAVEL WALES

Amserlenni : 0845 3700180

D JONES & SON

Amserlenni : 01978 824666

GHA COACHES

Amserlenni : 01978 820820.

NATIONAL EXPRESS

Amserlenni : 08717 818181

PATS COACHES

Amserlenni : 01978 720171

TANAT VALLEY

Amserlenni : 01691 780212

TOWNLYNX

Amserlenni : 01352 710489

VALE OF LLANGOLLEN

Amserlenni : 01978 810070

Trên

Trenau Cenedlaethol

Gwefan yn cynnwys gwybodaeth am drenau ac amserlenni.

Ymholiadau am Drenau Cenedlaethol - ffôn: 0845 7 48 49 50.
Peiriant Ateb - ffôn: 0845 60 50 600.
Gwasanaeth yn yr Iaith Gymraeg - ffôn: 0845 60 40 500.

Lein y Gororau

Lein y Gororau (Wrecsam - Shotton - Penbedw).

Lein Caer i'r Amwythig

Lein Caer i'r Amwythig.

Trenau Arriva Cymru

Trenau Arriva Cymru.

Byrddau Gadael Byw (Lein Caer i'r Amwythig)

Mae'r darn hwn o wefan National Rail yn caniatáu i chi weld byrddau gadael holl orsafoedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Gorsaf Cyffredinol Wrecsam

Rhiwabon

Y Waun

Byrddau Gadael Byw (Lein y Gororau: Wrecsam i Penbedw)

Mae'r darn hwn o wefan National Rail yn caniatáu i chi weld byrddau gadael holl orsafoedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Gorsaf Canolog Wrecsam

Gorsaf Cyffredinol Wrecsam

Gwersyllt

Traveline

Traveline (Cysylltiadau)

Am wybodaeth bellach ynghylch teithiau cenedlaethol a lleol. Ffôn: 0871 200 22 33.

Gallwch gael amserau bysiau nawr drwy neges testun (SMS)?

  • Edrychwch ar yr arosfan - ac mae cod unigryw ar gyfer pob un ohonynt.
  • Anfonwch god yr arhosfan fysiau fel neges testun i rif testun Traveline 84268.
Cewch ateb i'ch neges testun o fewn 30 eiliad a fydd yn dangos:
  • amserau hyd at y pedwar bws nesaf a ddylai gyrraedd yr arhosfan benodol honno
  • rhif gwasanaeth pob bws
  • pen taith pob bws

Cludiant Uniongyrchol

Cludiant Uniongyrchol (Cysylltiadau)

Yn dod â gwybodaeth ffyrdd a chludiant cyhoeddus at ei gilydd i roi dewis i chi wrth gynllunio teithiau o stepen eich drws i unrhyw le ym Mhrydain.

Gostyngiadau Teithio

Gostyngiadau Teithio (Cysylltiadau)

Cynllun Gostyngiadau Teithio Am Ddim. Ffôn: 01978 266166.

yn ôl i'r brig