Cysylltiadau Cludiant

Bysiau

ARRIVA

Amserlenni : 0871 200 22 33
Gwasanaethau i Gwsmeriad : 0871 200 2233

BRYN MELYN

Amserlenni : 01978 812812

COACH TRAVEL WALES

Amserlenni : 0845 3700180

D JONES & SON

Amserlenni : 01978 824666

GHA COACHES

Amserlenni : 01978 820820.

NATIONAL EXPRESS

Amserlenni : 08717 818181

PATS COACHES

Amserlenni : 01978 720171

TANAT VALLEY

Amserlenni : 01691 780212

TOWNLYNX

Amserlenni : 01352 710489

VALE OF LLANGOLLEN

Amserlenni : 01978 810070

Trên

Trenau Cenedlaethol

Gwefan yn cynnwys gwybodaeth am drenau ac amserlenni.

Ymholiadau am Drenau Cenedlaethol - ffôn: 0845 7 48 49 50.
Peiriant Ateb - ffôn: 0845 60 50 600.
Gwasanaeth yn yr Iaith Gymraeg - ffôn: 0845 60 40 500.

Lein y Gororau

Lein y Gororau (Wrecsam - Shotton - Penbedw).

Lein Caer i'r Amwythig

Lein Caer i'r Amwythig.

Trenau Arriva Cymru

Trenau Arriva Cymru.

Byrddau Gadael Byw (Lein Caer i'r Amwythig)

Mae'r darn hwn o wefan National Rail yn caniatáu i chi weld byrddau gadael holl orsafoedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Byrddau Gadael Byw (Lein y Gororau: Wrecsam i Penbedw)

Mae'r darn hwn o wefan National Rail yn caniatáu i chi weld byrddau gadael holl orsafoedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Traveline

Traveline (Cysylltiadau)

Am wybodaeth bellach ynghylch teithiau cenedlaethol a lleol. Ffôn: 0871 200 22 33.

Gallwch gael amserau bysiau nawr drwy neges testun (SMS)?

  • Edrychwch ar yr arosfan - ac mae cod unigryw ar gyfer pob un ohonynt.
  • Anfonwch god yr arhosfan fysiau fel neges testun i rif testun Traveline 84268.
Cewch ateb i'ch neges testun o fewn 30 eiliad a fydd yn dangos:
  • amserau hyd at y pedwar bws nesaf a ddylai gyrraedd yr arhosfan benodol honno
  • rhif gwasanaeth pob bws
  • pen taith pob bws

Cludiant Uniongyrchol

Cludiant Uniongyrchol (Cysylltiadau)

Yn dod â gwybodaeth ffyrdd a chludiant cyhoeddus at ei gilydd i roi dewis i chi wrth gynllunio teithiau o stepen eich drws i unrhyw le ym Mhrydain.

Gostyngiadau Teithio

Gostyngiadau Teithio (Cysylltiadau)

Cynllun Gostyngiadau Teithio Am Ddim. Ffôn: 01978 266166.

yn ôl i'r brig