Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grantiau a Chymorth Ariannol

Mae cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau yn Wrecsam yn gyfyngedig iawn ac yn amodol ar adolygiad parhaus.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch yr Adran Datblygiad Economaidd ar 01978 667300 neu ebostiwch business@wrexham.gov.uk

ReAct

Pecyn cymorth i bobl sydd wedi’u colli’u gwaith yw ReAct i’w cefnogi i fynd yn ôl i waith cyn gynted à phosibl.

Mae’r holl ariannu dan ReAct yn ôl disgresiwn ac yn amodol ar gymhwyster ac amodau.

ReAct i unigolion

Gallai ReAct gyfrannu tuag at gostau cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i swydd newydd. Mae cefnogaeth ReAct ar gael os:

Am fwy o wybodaeth am sut y mae ReAct yn gweithredu i unigolion cysylltwch â Gyrfa Cymru Wrecsam ar 01978 317015 neu ebostiwch enquiries@cwne.org

ReAct i fusnesau

Am fwy o wybodaeth am ReAct i fusnesau ac am gefnogaeth hyfforddi arall ar gyfer eich busnes cysylltwch â’ch Ymgynghorwyr Is-adranAdnoddau Dynolar 01978 667000. Neu ffoniwch dîm ReAct ar 01792 765888.

Ariennir ReAct gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.