Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grantiau a Chymorth Ariannol

Mae cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau yn Wrecsam yn gyfyngedig iawn ac yn amodol ar adolygiad parhaus.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch yr Adran Datblygiad Economaidd ar 01978 667300 neu ebostiwch business@wrexham.gov.uk