Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Costau Llafur Cynhyrchiant Uchel/Uned Isel

Mae ffigyrau diweddaraf y DU yn dangos bod cynhyrchiant diwydiannol yng Nghymru 8.6% yn uwch na chyfartaledd y DU, tra bo taliadau a chyflogau ychydig yn is na'r cyfartaledd.

Mae cyfuniad o gynhyrchiant diwydiannau / taliadau / cyflogau, yn cynhyrchu'r hyn a adnabyddir fel Costau Uned Llafur (CULl) - y gost llafur sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu uned safonol o allbwn. Mae gan Gymru'r CULl gweithgynhyrchu rhanbarthol isaf o unrhyw ardal yn y DU. Er bod y taliadau a chyflogau is na'r cyfartaledd yn effeithio ar y ffigwr hwn, mae cynhyrchiant uwch y gweithlu Cymreig yn llawer mwy arwyddocaol.

Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru, lle lleolir Wrecsam, yr ail gyfradd cynhyrchiant uchaf yng Nghymru gyfan (118% o gyfartaledd y DU) a'r trydydd isaf CULl (13.2% yn is na chyfartaledd y DU). Mae'r ffactorau hyn yn ddiamheuol yn atgyfnerthu apl yr ardal fel lleoliad i ddiwydiannau cynhyrchu.