Sut i Gysylltu Ni

Gobeithiwn fod yr hyn rydych wedi ei ddarllen am Wrecsam wedi cael argraff dda arnoch. Rhowch wybod i ni os hoffech fanylion pellach, neu os hoffech i ni'ch rhoi chi mewn cysylltiad ag unrhyw sefydliadau lleol eraill a fyddai o bosibl yn gallu cynnig help a chyngor. Os hoffech ymweld ni, er mwyn i chi gael gweld dros eich hun pam fod cymaint o fusnesau wedi dewis Wrecsam fel eu lleoliad busnes, cysylltwch ni a byddwn yn hapus i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Gellir cysylltu 'r Tm Datblygu Busnes fel a ganlyn:

Rheolwr Buddsoddiad a Datblygu Busnes,
Uned Menter a Datblygu Busnes,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Blwch Post 56
Wrecsam
LL14 4ZE.

Swyddog Datblygu Busnes,
Uned Menter a Datblygu Busnes,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Blwch Post 56,
Wrecsam
LL14 4ZE.

E-bost: business@wrexham.gov.uk

Ffôn: 01978 366366

Ffacs: 01978 263166

yn ôl i'r brig