Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Lleoliad a Trawsgludiaeth

Lleolir Wrecsam, sydd safle canolog mewn perthynas holl ardaloedd cynhyrchu y DU, yng nghornel gogledd-ddwyreiniol Cymru, yn union ger y ffin Lloegr.

Mae ei safle, o ran cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd o fewn y DU, yn ardderchog ac mae'n 45 munud yn unig o Faes Awyr Rhyngwladol Manceinion.