Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sir Wrecsam

Mae gan Wrecsam economi cryf ac amrywiol sy'n debygol o gadw'r twf sylweddol a ddigwyddodd drwy'r 1990au.

Mae'r gymuned fusnes ffyniannus yn cynnwys popeth o weithredoedd brodorol bychain i brif gwmnau rhyngwladol a byd-eang.