Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhifau Cyswllt Cyngor a Chefnogaeth Busnes

Cefnogaeth Adran Rhif Ffôn
Gwybodaeth Fusnes Llinellfusnes 01978 292092
Cefnogi Busnes Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Sgiliau Busnes Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Ariannu Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Cyngor TG Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Lleoliadau Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Cyngor Dechrau Busnes Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Tendro Cwnsler Busnes 01978 667000
Hyfforddiant ITeC 01978 367100
Gweithdy Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Datblygu’r Gweithlu Rhaglen Datblygu Gweithlu 01978 667000
Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam Cydgysylltwr Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam 01978 667105
Wythnos Fusnes Wrecsam Rheolwr Gwasanaethau Fusnes 01978 667000