Rhifau Cyswllt Cyngor a Chefnogaeth Busnes

Cefnogaeth Adran Rhif Ffôn
Gwybodaeth Fusnes Llinellfusnes 01978 292092
Cefnogi Busnes Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Sgiliau Busnes Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Ariannu Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Cyngor TG Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Lleoliadau Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000

Cyngor Dechrau Busnes

Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Tendro Cwnsler Busnes 01978 667000
Hyfforddiant ITeC 01978 367100
Gweithdy Tîm Cefnogi Busnes 01978 667000
Datblygu’r Gweithlu Rhaglen Datblygu Gweithlu 01978 667000
Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam Cydgysylltwr Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam 01978 667105
Wythnos Fusnes Wrecsam Rheolwr Gwasanaethau Fusnes 01978 667000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Asedau a Datblygu Economaidd
3A Twr Rhydfudr
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9XT

Ffôn: 01978 366366
Ebost: business@wrexham.gov.uk

Gweler map am Parc Menter y Bers

yn ôl i'r brig