Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 25 digwyddiadau.

Steve Jarvis : Cynllunio Logo

Mae logo busnes yn beth syml. Cytuno? Ystyriwch beth mae eich logo’n ei ddweud, neu efallai ddim yn ei ddweud, amdanoch chi a’ch busnes? Bydd y Cyfarwyddwr Dysgu Rhithwir Steve Jarvis yn ymuno â ni i roi gweithdy sy’n edrych ar bob agwedd bwysig o gynllunio logo.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/40252/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12054

SharePoint & GDPR - gêm a wnaed yn y nefoedd!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-gdpr-a-match-made-in-heaven-tickets-50219968277?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-gdpr-a-match-made-in-heaven-tickets-50219968277?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12064

Darganfyddwch TAB gyda bwrdd blasu

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-tab-with-a-taster-board-tickets-50281092100?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: TAB Business Centre, 4 Edison Court, Wrexham Technology Park, Wrexham, LL13 7YT
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 11:00

Addas ar gyfer

Cyswllt David Roberts ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-tab-with-a-taster-board-tickets-50281092100?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12065

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548635194?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: 3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ
Dyddiad: 17/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548635194?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12067

Cymuned HIVE (Wrecsam) ar gyfer Gweithio Modern: Y Gosb Rhiant

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/hive-wrexham-community-for-modern-working-the-parenthood-penalty-tickets-49902955082?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: DTCC, Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10:00 – 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Chwarae Teg ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/hive-wrexham-community-for-modern-working-the-parenthood-penalty-tickets-49902955082?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12060

Pŵer Rhwydweithio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-networking-tickets-50172883445?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, 1887, Mold Road, Wrexham, LL112AW
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 17:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-networking-tickets-50172883445?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12061

Gweithdy brandio a marchnata

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle. Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw. Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt eisoes. Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel: •Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad? •Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd? •Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata? •Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn? •Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein. Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma. Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 09:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12055

Rhy Uchel, Rhy Isel

Mae’n wych gweithio ar eich liwt eich hun oherwydd gallwch godi pa bris bynnag yr ydych ei eisiau am eich gwasanaeth. Felly, faint ydych chi’n ei godi? Sut ydych chi’n penderfynu beth yw gwerth eich gwaith? Yn y gweithdy yma byddwn yn edrych ar weithio llawrydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan edrych ar elfennau tebyg a gwahaniaethau yn y technegau prisio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-price-isnt-right/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12056

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2BD
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 17:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £834 – £954

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12066

SharePoint - Ffurflenni Papur a Systemau Rheoli Ansawdd ISO

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12063

DYFODOL DIGIDOL 2018

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, LL11 2AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 to 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ZONE Enterprise Hub ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12068

Twf Busnes Straen Am Ddim - Rhyddhau'r Potensial yn Eich Busnes

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL112AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 06:45 – 08:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Action Coach - Jeff Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12062

Blwyddyn Darganfod 2019

Byddwn yn ol ar y ffordd ym mis Medi a mis Hydref gyda chyfres o sioeau teithiol i weld sut y gallwch weithio gyda ni ar Flwyddyn Darganfod yn 2019. Gallwch ddysgu am y cynlluniau diweddaraf ar gyfer ein thema marchnata yn 2019 a byddwn yn rhoi blas ar y calendr cynnwys a deunydd creadigol yr ymgyrch ar gyfer y flwyddyn. Byddwn hefyd yn rhannu newyddion o sut rydym yn symud tuag at fwy o integreiddio digidol rhwng ein gwefannau twristiaeth a busnes drwy'r prosiect newydd a chyffrous - Porth Digidol Cymru. Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan! Bydd siaradwyr gwadd yn cynnwys awdur teithio, fydd yn cynnig awgrymiadau ynghylch y math o wybodaeth sydd ei hangen ar y cyfryngau ar gyfer erthyglau teithio, a siaradwr o’r diwydiant twristiaeth lleol a fydd yn rhannu ei brofiad o weithio gyda Croeso Cymru. Bydd arddangosfa bwyd a diod o Gymru ar gael gydol y dydd. Bydd cyngor busnes am ddim hefyd ar gael yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Bydd sefydliadau sy'n mynychu’r clinigau busnes di-dâl yn cynnwys: •Croeso Cymru – Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth; Sicrhau Ansawdd •Busnes Cymru •Cyflymu Cymru i Fusnesau •Cymraeg Byd Busnes - menter Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bach gydag ystod eang o wasanaethau cymorth, gan gynnwys cyfieithu bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim •Banc Datblygu Cymru •Awdurdodau lleol (lle bo modd) •Cadwch Gymru’n Daclus Bydd y digwyddiadau’n dechrau am 9.30 am ac yn gorffen am 4.00 pm – darperir cinio ysgafn. Bwciwch nawr Mae llefydd yn brin oherwydd maint y lle. Er mwyn i gymaint o fusnesau â phosib allu dod, rydyn ni’n gofyn yn garedig ichi beidio â gofyn inni gadw mwy na dau le ar gyfer pob busnes/sefydliad. Cofiwch, bydd angen ichi archebu ar wahân ar gyfer pob person.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Wrexham, LL13 8BB
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Visit Wales ar neu ebost quality.tourism@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/year-of-discovery-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12057

Neil Owen: Hysbysebu ar Facebook

Mae Ellison Marketing yn cyfuno strategaethau marchnata wedi’u profi gyda brwdfrydedd mawr am greadigedd. Mae ein tîm dynamig yn cynnwys strategwyr marchnata, datblygwyr gwefannau, arbenigwyr SEO, prif gynhyrchwyr, gweithredwyr telegyfathrebu, dylunwyr graffeg, technegwyr fideo ac amlgyfrwng, ysgrifenwyr copi a ffotograffwyr. Bydd Neil yn ymdrin â’r holl ffeithiau sy’n hanfodol bwysig ynglŷn â sut i ddefnyddio Facebook orau i hysbysebu eich busnes.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/neil-owen-facebook-advertising/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12058

Rheoli absenoldeb a thâl mamolaeth, mabwysiadu, tadolaeth a rhiant a rennir

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11923

Employer Skills and Funding Surgery

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11857

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9X
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Techneg Gwerthiannau Busnes Newydd

Mae’n RHAID i bawb sy’n dechrau, neu’n rhedeg busnes llwyddiannus allu gwerthu i gwsmer. Tra bo’r byd digidol yn gweithio i rai mathau o gynnyrch neu wasanaethau, mae angen sgiliau gwerthu ar sawl busnes. Mae gan Tony Bridger, hwylusydd y cwrs, brofiad gwerthu helaeth ac roedd ei gwmni diwethaf yn gwerthu meddalwedd wedi’i becynnu i 18 cwmni mawr y gyfnewidfa stoc, dau lywodraeth - ac roedd hefyd yn ymgymryd â gwaith i Banc y Byd. Yn ogystal â hynny mae Tony wedi gwerthu ystod eang o feddalwedd, nwyddau manwerthu a chynnyrch gwelliannau i'r cartref. Bydd y rhaglen yn trafod technegau ar gyfer adnabod cwsmeriaid, ymgysylltu â nhw a chyfathrebu drwy LinkedIn/Facebook, sut mae prynwyr manwerthu a masnachol yn meddwl, defnyddio technegau holi ac ateb a chau, yn ogystal â gwerthiannau dilyn i fyny. Mae’r cwrs yn un hynod rhyngweithiol, a fydd yn darparu technegau y gallwch eu defnyddio yn syth ac wedi eu dylunio i ddod â’ch cynnyrch a’ch gwasanaeth “oddi ar y dudalen”. Mae hwyl i gael hefyd – rydym yn ddoniol. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 14/11/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11736

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân. Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl. Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-conference-2018-tickets-46008515709 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11748

Contract Cyflogaeth

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 28/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11922

Testun Gwefan

Ydych chi’n teimlo bod adeiladu a chynnal eich gwefan yn gostus? Ydi’r ffaith nad ydych yn ei rheoli'n llawn yn anodd? Ydych chi wedi cael llond bol ar safleoedd ansawdd isel, am ddim? Mae adeiladu eich gwefan o safon, gyda'ch enw parth, cyfeiriadau e-bost, cynnwys a dyluniad eich hun yn rhwydd -ac yn gost effeithiol - nid oes angen rhaglennu. Mae angen ychydig o hyfforddiant ac ymarfer; mae ein rhaglen yn esbonio nodweddion cadarnhaol a negyddol y dull hwn. Byddwn yn dangos y camau allweddol i chi – gyda chyfoeth o awgrymiadau – rydym wedi gwneud hyn fel busnes bach. Nid yw ein rhaglen yn addas i ddatblygwyr na rhaglennwyr – ein hamcan yw cynnig dosbarth cam wrth gam i chi sy’n dangos sut mae’r adnodd yn gweithio – a’r camau sydd angen i chi eu dilyn. Nid yw’n rhaglen “ymarferol” 'chwaith - felly dim ond bod yna pan rydych wedi archebu lle sydd angen. Mae ein dull yn arddangos adnoddau meddalwedd sy’n darparu gwefan addasl i ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn dosbarthu canllaw cam wrth gam. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i ddylunio i’ch gwneud yn ymwybodol o’r medrusrwydd sydd ar gael, a sut y gallwch ei ddefnyddio – a’r costau sydd ynghlwm â hynny. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Nid amcan ein busnes yw adeiladu gwefannau i chi, mae’n well o lawer eich bod yn dysgu sut i wneud hynny eich hun. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11733

Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11924

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1,000.00 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11915

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1000 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11916