Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrff Cefnogi Busnes

Os ydych yn rhan o sefydliad arall sy’n rhoi cefnogaeth i fusnesau gallwch hefyd elwa ar ein gwasanaethau. Gallwn ddarparu ar eich cyfer yr un wybodaeth ag a roddwn i gleientiaid. Felly, os oes gennych gleient sydd angen gwybodaeth am agwedd arbennig ar fusnes, eisiau rhestri postio, ymchwil neu ymchwiliadau i statws credyd, rydym yn hapus iawn i chi gysylltu â ni ar eu rhan. Nid oes angen i ni wybod eu manylion oni bai eu bod am i’r wybodaeth gael ei hanfon yn uniongyrchol atynt.

O ran sefydliadau cefnogi’r sector cyhoeddus mae Llinell Fusnes hefyd yn cynnal cyfarfod rhwydweithio chwarterol i’r rhai sy’n rhoi gwasanaethau cefnogi dan nawdd y llywodraeth yn Wrecsam. Bydd y Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol Cefnogi Busnes yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n caniatáu i’r rhai sy’n mynychu hybu eu gwasanaethau i eraill ym myd cefnogi busnes fel bod pob sefydliad yn gallu cyfeirio at wasanaethau’n fwy effeithiol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gyfarfod ei gilydd, rhoi enwau ar wynebau a rhannu gwybodaeth am bethau newydd, beth sydd wedi newid a pha ddigwyddiadau sy’n dod, all fod o fudd i gleientiaid. Mae croeso bob amser i aelodau newydd. Os ydych yn cyflenwi unrhyw gynllun dan nawdd y llywodraeth yn Wrecsam ac eisiau ymuno â’r grŵp, cofiwch gysylltu â ni. Does dim rhaid i chi fod yn seiliedig yn Wrecsam, ond rhaid i’r cynllun fod yn gweithredu yn Wrecsam.

Cysylltiadau Defnyddiol