Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhedeg a hyrwyddo digwyddiad / cyfarfod yn Wrecsam

Ystyried cynnal digwyddiad yn Wrecsam?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i unrhyw un sy’n bwriadu cynnal digwyddiad yn ardal Wrecsam. Yn ogystal â hynny, os hoffech gynnal arddangosfa, gweithdy, cyflwyniad neu seminar yn Wrecsam bydd ein cyfeirlyfr lleoliadau lleol yn eich galluogi i ddod o hyd i amrediad o ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd technoleg gwybodaeth, ystafelloedd cynadledda / hyfforddiant a neuaddau ar gael i’w llogi yn yr ardal. Mae amrediad o wasanaethau hyrwyddo hefyd ar gael ar ein Llinellfusnes, ar gyfer digwyddiadau a ffocws busnesau. 

Lleoliadau i ddigwyddiadau

Mae nifer o Ganolfannau Cymunedol  ar gael yn yr ardal leol sy’n addas ar gyfer cynnal gweithdai, seminarau a chyflwyniadau bach. Yn hytrach na chysylltu â chano9lfannau’n unigol, mae croeso i chi gwblhau’r ffurflen holi am wasanaeth i ddigwyddiad a bydd Llinellfusnes yn fwy na bodlon eich darparu â gwybodaeth os yw’r lleoliadau canlynol ar gael:

Hyrwyddo’r Digwyddiad

Hyrwyddo eich digwyddiad yn uniongyrchol i’ch cynulleidfa darged.  Gall creu diddordeb fod yn un o’r agweddau anoddaf o gynnal digwyddiad a gallai fod yn brofiad costus iawn.  Mae Llinellfusnes yn gallu cynnig y cymorth marchnata canlynol:

Pecyn hyrwyddo digwyddiad am ddim

Mae croeso i chi gyflwyno manylion o’ch digwyddiad (dewiswch "busnes" yn y "categori digwyddiadau" (yn y cwymprestr) i gael cynnwys y digwyddiad ar  Galendr digwyddiadau Llinellfusnes  Yna gwnaiff y Llinellfusnes eich helpu i hyrwyddo eich digwyddiad am ddim fel a ganlyn:

Prif Becyn Hyrwyddo Digwyddiad:

Er mwyn codi ymwybyddiaeth bellach o'ch digwyddiad, i'r gymuned fusnes leol, gellir archebu ein pecyn hyrwyddo uwch am £15 + TAW. Mae'r pecyn yn cynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu ein pecyn hyrwyddo uwch, cysylltwch â'r Llinellfusnes ar 01978 292092, businessline@wrexham.gov.uk. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod hyrwyddo unrhyw ddigwyddiadau sydd o natur amhriodol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd yn cynnig cyfle i chi gael baner yng nghanol y dref i hysbysebu’ch digwyddiad.

Rhestrau marchnata uniongyrchol:

Os hoffech hyrwyddo eich digwyddiad i fusnes o faint penodol, nau fath pendol neu’r busnesau a leolir mewn ardal ddaearyddol benodol,  drwy’r post, ar y ffôn neu e-bost, gall, Llinellfusnes gynnig rhestrau marchnata wedi eu haddasu i fodloni eich anghenion, sy’n cynnwys enwau cyswllt ac enwu’r bobl sy’n gwneud y prif benderfyniadau, ewch i  ymholiad chwilio am fusnes am ragor o wybodaeth.  Bydd ffioedd yn berthnasol am ddarparu rhestrau marchnata ar sail nifer y cysylltiadau a ddarperir.

Pecyn Hysbysebu Lleol:

Llinellfusness pecyn hysbysebu lleol yn cynnig nifer o ffyrdd y gallwch hyrwyddo eich digwyddiad yn ardal Wrecsam.  Bydd yn amrywio o hysbysebu mewn papurau newydd lleol neu gylchgronau cymunedol i wasanaethau dosbarthu taflenni ac ati.