Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grantiau Busnes / Arian yn Wrecsam

Mae Grantiau’n cynnig cyllid nad oes rhaid ei ad-dalu a all helpu galluogi pobl / busnesau i, er enghraifft:

Yn ogystal â rhoi cyfleoedd ariannu, gall y Llinellfusnes hefyd ddarparu gwybodaeth am ddarparwyr cyfalaf menter, benthyciadau, llwyfannau cyfoedion i gyfoedion a chystadlaethau gyda gwobr ariannol ac ati.

Defnyddio adnoddau amrywiol y gallwn ddarparu mynediad i wybodaeth gywir a chyfredol am gynlluniau ariannu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, y gallech fod yn gymwys i'w derbyn.

Ar hyn o bryd ychydig iawn o grantiau sydd ar gael yn eang yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam, fodd bynnag, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, eich anghenion neu natur eich busnes, gallai cyllid fod ar gael. Mae croeso i chi ofyn am chwiliad ariannu drwy lenwi'r ffurflen isod a / neu ymuno â'r rhestr postio Llinellfusnes, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am argaeledd cyfleoedd cyllido. 

Mae llawer o grantiau, yn enwedig y rhai sydd wedi'u hanelu at fusnesau newydd, yn tueddu i gael eu dyfarnu ar sail amgylchiadau personol unigolyn.

I wneud cais am chwiliad cyllid, mae croeso i chi lenwi'r ffurflen ganlynol. Sylwer y gallai’r wybodaeth rydych yn ei darparu ddylanwadu ar nifer o gynlluniau ariannu sy'n cael eu dychwelyd. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn seiliedig ar gynlluniau ariannu a restrir eu bod yn agored ar gyfer ceisiadau ar gronfeydd data cyllid trydydd parti:

Dechrau

Cysylltiadau Defnyddiol