Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Yn anffodus nid yw'r manylion ar y map ar gael yn Cymraeg.
Cysylltiadau i fersiwn testun | Yn ol i'r mapiau ystadau ddiwydiannol

Map o Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Yn ol i'r mapiau ystadau ddiwydiannol

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2013. Arolwg Ordnans 100023429

yn ôl i'r brig