Marchnad

Marchnad y Bobl

Mae gan Farchnad y Bobl sawl mynedfa. Mae'r rhain ger Stryt Caer, Stryt y Farchnad, maes parcio Stryt y Farchnad a Stryt Holt.

Mae yna doiledau cyhoeddus, toiledau anabl a chyfleusterau newid cewynnau ger y fynedfa i faes parcio Stryt y Farchnad.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9.00am - 5.00pm.

Mynediad i Bobl Anabl

Trwy bob mynedfa.

yn ôl i'r brig

Marchnad Gyffredinol

Mae gan y Farchnad Gyffredinol fynedfeydd ger Stryt Henblas a Sgwâr Henblas.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 5pm, mae'r farchnad yn cau am 2pm ar brynhawn dydd Mercher.

Mynediad i Bobl Anabl

Mynedfa Stryt Henblas ger rhifau 21 - siop gwerthu llysiau a ffrwythau a 23 - siop flodau.

yn ôl i'r brig

Marchnad y Cigyddion

Mae gan Farchnad y Cigyddion fynedfeydd yn yr Arcêd Ganolog ger Stryt yr Hôb, Stryt Fawr a Stryt Henblas.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 5pm, mae'r farchnad yn cau am 2pm ar brynhawn dydd Mercher.

Mynediad i Bobl Anabl

Trwy'r Arcêd Ganolog ger Stryt yr Hôb.

yn ôl i'r brig

Cysylltiadau Defnyddiol

Cyflwyniad
Busnes