Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Grant Treftadaeth a Diwylliant Cymunedol

Ydych chi'n grŵp cymunedol sydd â syniad da?

Mae grantiau o £1,000 i £10,000 bellach ar gael i gynorthwyo cymunedau i ddathlu, cadw a diogelu ein treftadaeth leol.

Ar hyn o bryd mae’r amcan yn cael ei ddiwallu drwy ddarparu 12 prosiect adfywio amrywiol yn rhannol fel rhan o Gynllun Busnes 2 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.

Sefydlwyd cynllun Grant Treftadaeth a Diwylliant Gwledig fel bod cymunedau mewn ardaloedd cymwys o Wrecsam yn gallu gwneud cais am gymorth grant ar gyfer gynlluniau sy'n cefnogi'r canlynol:

Gogledd Gororau Cymru sy'n gweinyddu Grant Treftadaeth a Diwylliant Gwledig, gyda'r nod o ddatblygu ac adfywio bywiogrwydd amgylcheddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol y cymunedau gwledig yn Wrecsam. Derbyniodd y Grant Treftadaeth a Diwylliant gyllid dan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.

Ariennir drwy:

Wrexham County Borough Council, LEADER+, Welsh Assembly Government and European Union LEADER+