Cyswllt - Haf 2012

Croeso i rifyn diweddaraf Cyswllt, cylchgrawn chwarterol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer pobl sy'n byw ac yn gweithio yn y fwrdeistref sirol. Mae'r rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn Wrecsam.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darllen Cyswllt. Os hoffech gopi gallwch ei lawrlwytho yma neu gallwn bostio un i chi:

Cysylltwch â

Cyswllt
Uned Gyfathrebiadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryd y Lampint
Wrecsam
LL13 1AR

Ffôn: 01978 292014; neu
E-bost: connect@wrexham.gov.uk

Cyhoeddir rhifyn nesaf Cyswllt yng Hydref 2012.


Cyswllt - Haf 2012

Mae'r llyfryn ar gael yn y ffurf canlynol:

Cyswllt - Haf 2012 - Fersiwn PDF 2.5Mb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig