Oriel Wrecsam Archif - Wrecsam Agored 2004

Wrecsam Agored

11 Rhagfyr 2004 – 15 Ionawr 2005

Unwaith eto derbyniwyd ymateb aruthrol i’n cais am gyflwyniadau i’r arddangosfa agored. O’r 300 cais a dderbyniwyd dewiswyd 140 ar gyfer yr arddangosfa gan ein Swyddog Celfyddydau Gweledol Tracy Simpson. Ceir amrywiaeth o waith gan gynnwys cerfluniau, ffotograffau a chrochenwaith yn yr arddangosfa.

Ymddengys gwaith myfyrwyr ac amaturiaid ochr yn ochr â gweithiau celf proffesiynol a cheir gwobr ym mhob un categori. Eleni cynigir gwobr o £100 i gyflwyniad gan unigolyn sy’n byw yn Wrecsam a roddir yn garedig gan Gymdeithas Celf Wrecsam. Stephen West, Pennaeth Arlunwyr Preswyl o Cywaith Cymru a gafodd y dasg anodd o ddewis enillwyr y gwobrau. Dewisodd Stephen yr enillwyr canlynol, Ann Bridges o Ruthun a enillodd y wobr i’r Proffesiynol Gorau, Brigitta Kern o Lancoed am y cyflwyniad Amatur Gorau, Brenda Mahon o Langollen am y cyflwyniad gorau i fyfyrwyr a Louisa Theunissen o Wrecsam a enillodd y wobr ar gyfer trigolion Wrecsam.

Hawlfraint wedi ei gadw gan yr arlunydd

Gall ymwelwyr yr oriel ddewis y cyflwyniad mwyaf poblogaidd mewn pleidlais, a chyflwynir ‘Gwobr y Bobl’ o £250 ynghyd â sioe unigol yn Oriel Majenta (a leolir yn Llyfrgell Wrecsam) yn 2005 i’r enillydd. Bydd y pleidleisio’n parhau hyd diwedd yr arddangosfa a gellir gwneud hynny yn y Ganolfan Gelf.

Mae Stiwdio Cymunedol y BBC yn Wrecsam wedi sefydlu Oriel Rhithwir o waith arlunwyr Arddangosfa Agored Wrecsam a gellir ei weld yn y stiwdio neu ewch i’r wefan yn bbc.co.uk/wales/northeast.

   

Hawlfraint wedi ei gadw gan yr arlunydd

Bydd yr arddangosfa’n parhau hyd ddydd Sadwrn 15 Ionawr 2005.

Dymuna Canolfan Gelf Wrecsam ddiolch i bawb a gyflwynodd waith a diolch hefyd am eu cefnogaeth barhaus i’r arddangosfa gyffrous hon.


A fyddech yn hoffi i ni anfon y daflen hon yn uniongyrchol i'ch cartref? Cwblhewch ein ffurflen gais ar lein am lyfryn gwybodaeth.


Oriau Agor Oriel Indigo

9.30am - 6.45pm Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am - 4.00pm Dydd Sadwrn
Mynediad am Ddim

yn ôl i'r brig