Oriel Wrecsam Ffurflen Sylwadau'r Ar Lein

Croeso i ffurflen sylwadau'r Ganolfan Celfyddydau.

Defnyddiwch y ffurflen hon i adael i'r Cyngor wybod eich barn a'ch syniadau am y Oriel Wrecsam.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer y Oriel Wrecsam yn unig. Os byddai'n well gennych gyflwyno awgrym neu ymholiad, defnyddiwch ffurflen adborth y wefan os gwelwch yn dda.

Mae'r rhannau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

Oriel Wrecsam

Eich Manylion
:
:
 
Eich Sylwadau
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Rhagor o wybodaeth cyswllt:

Ebost: oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk

Cyfeiriad:
Oriel Wrecsam
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

Ffôn: 01978 292093
Ffacs: 01978 292611

yn ôl i'r brig