Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriel Wrecsam - Amdanom Ni

Oriel Wrecsam yw'r prif leoliad ar gyfer Celfyddydau Cyfoes Gweledol a Chymhwysol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rydym yn y broses o ddatblygu strategaeth gliriach ar gyfer y celfyddydau yn Wrecsam.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o symud oddi ar y safle i ddatblygu ein canolfan diwydiannau celfyddydau a chreadigol newydd. Gyda chymorth sylweddol oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru mae'r prosiect ar fin mynd i gyfnod datblygu dylunio.

Mae ein cartref newydd oddi ar y safle wedi ei leoli ar Stryt Caer, yng nghanol y dref, ac yn rhan o'r farchnad fawr a'r maes parcio aml-lawr yr rydym yn bwriadu ei ddatblygu. Yn ddiweddar, cynhaliom astudiaeth dichonoldeb ar y safle a chafodd hyn ei wneud gan benseiri Ash Sakula. Bydd y datblygiad arfaethedig yn rhoi'r celfyddydau gweledol yng nghanol canolfan fywiog ac arloesol a fydd hefyd yn cynnwys darpariaeth stiwdio ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, stiwdios dysgu, gerddi artistiaid, rhaglen sinema wedi'i churadu, caffi/bar, gofod perfformio hyblyg, cynnig manwerthu a darpariaeth o farchnad. Rydym yn gobeithio datblygu'r prosiect hwn mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn yr ardal leol.

Gyda hyn mewn golwg mae gennym gynlluniau oddi ar y safle a fydd yn gweld ein Siop/Shop dod yn ganolbwynt ar gyfer ein rhaglen prosiect yn ystod y ddwy flynedd nesaf a fydd yn gweld y dref yn dod yn oriel i ni.

Rydym hefyd yn datblygu ein prosiect Art Vend sy'n cynnwys comisiynau newydd gan 25 o artistiaid sydd ar gael drwy beiriannau am £1 yn unig.

Bydd ein llinynnau yn cynnwys agweddau ar ein sefyllfa bresennol a bydd yn cynnwys rhaglen wedi'i churadu o gomisiynau gofod prosiect, arddangosfeydd ffocws ar wneuthurwyr, arddangosfeydd rheolaidd gan wneuthurwyr printiau, rhaglen o weithdai: Sgwad Sgwennu (prosiect i awduron ifanc dawnus), parhad o'n Clwb Celf Sadwrn poblogaidd, ac amryw o weithdai eraill ar gyfer plant ac oedolion.

Art Vend yw'r prosiect cychwynnol yn ein llinyn Marchnadoedd, gan archwilio'r cysylltiadau rhwng creu celf a democrateiddio prynu celf.

Byddwn yn archwilio ein treftadaeth amaethyddol, drwy gomisiynau a phrosiectau a fydd yn ymgysylltu â'n cymunedau ffermio lleol yn y Fwrdeistref Sirol a dod â chefn gwlad i ganol y dref fel y byddai wedi bod yn wir cyn y chwyldro diwydiannol, a drawsnewidiodd y dref yn y 19eg Ganrif.

Byddwn yn edrych ar artistiaid y mae eu gwaith yn croesi'r rhaniad rhwng Celf a Phensaernïaeth yn ein llinyn Gofod a Lle, gan ystyried natur hunaniaeth fel tref ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, sydd â 53 o ieithoedd yn cael eu siarad ac sydd hefyd yn lle sy'n newid. Sy'n arwain at ein llinyn Croeso sy'n archwilio amrywiaeth ein Sir a'r cysyniad o groesawu pobl i'n gwlad.

Amseroedd Agor

10:00-16:00 Dydd Llun-Dydd Sadwrn

Mae mynediad i’n harddangosfeydd yn rhad ac am ddim

Lleoliad

11 Stryt Caer,
Wrecsam
LL13 8BE