Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynglŷn ag Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw'r prif leoliad ar gyfer Celfyddydau Cyfoes Gweledol a Chymhwysol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

A fydd yn newid i Tŷ Pawb dydd Llun, 2 Ebrill 2018.

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio lleoliadau oddi ar y safle, gyda’n prif safle ar Stryt Caer, yng nghanol y dref.

Bydd datblygiad mawr newydd Wrecsam ym Marchnad y Bobl  yn rhoi'r celfyddydau gweledol yng nghanol gofod celfyddydau diwylliannol bywiog ac arloesol a fydd yn cynnwys orielau newydd, darpariaeth stiwdio ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, stiwdios dysgu, rhaglen sinema wedi’i churadu, caffi/bar, gofod perfformio hyblyg, cynnig manwerthu a darpariaeth o farchnad. Mae’r prosiect wedi’i ddylunio gan Featherstone Young Architects a bydd gwaith yn dechrau ar y safle ar ddechrau 2017. Cefnogir y prosiect drwy gyllid Llywodraeth Cymru drwy raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae OW yn parhau i gynnig Collectorplan, gwasanaeth credyd di-log* i'ch cynorthwyo i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru.

Amseroedd Agor

10:00-16:00 Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Mae mynediad i’n harddangosfeydd yn rhad ac am ddim

Lleoliad

11 Stryt Caer
Wrecsam
LL13 8BE