Mae’r celfyddydau yn Wrecsam yn newid

Oriel Wrecsam yw’r prif le i ddod ar gyfer y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol Cyfoes yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn datblygu strategaeth fwy eglur ar gyfer y celfyddydau yn Wrecsam.

Os oes diddordeb gennych chi mewn gwirfoddoli i gefnogi prosiectau celfyddyd yn Wrecsam mae croeso mawr i chi gysylltu ag oriel.learning@wrexham.gov.uk.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl a fyddai’n dymuno bod yn rhan o brosiectau dan arweiniad artistiaid, ymweliad preifat, casglu gwybodaeth a dyletswyddau goruchwylio.

Yr hyn a gewch chi am hyn yw’r cyfle i ennill profiad o oriel gelf gyfoes, cyflwyniadau i arddangosfeydd o gelfyddyd gyfoes a sgiliau a allai gyfoethogi eich CV.

Bydd pob cyfle yn cynnwys ymgysylltu â’r cyhoedd a bydd archwiliad llawn gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol yn cael ei wneud. Rydym yn croesawu diddordeb gan bob rhan o’r gymuned.


Agored Wrecsam 2014 - Gwshoddiad am geisiadau

Arddangosfa 16 Awst – 18 Hydref 2014

Darlun/Gweneud Printiau/Ffotograffiaeth/Darlunio/Tecstilau/Gemwaith/ Cerflunwaith/Model au Pensaerniol/Crefftau/Digidol/Ffilm/Celf Amgylcheddol/Perfformiad

Agored Wrecsam 2014 Bydd ffurlen - Fersiwn PDF 102Kb

Cyflwyno dyddiad cau 6 Awst 2014

Gwobrau mewn 5 categori

Cynllun Casglu


Cynllun Casglu

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log sydd yn rhoi cymorth i chi brynu celf a chrefft gyfoes. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn cynnig y gwasanaeth er 1983.

Cynllun Casglu


Cofiwch gysylltu

Anfonwch e-bost atom ni i oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk y oriel.learning@wrexham.gov.uk.

Ac os edrychwch chi ar ein hateb fe welwch fod nifer o ddewisiadau o ran derbyn gwybodaeth wedi’i thargedu a phenodol i’ch anghenion.


Cyfleusterau

Mae caffi yn yr adeilad. Mae gennym nifer o ystafelloedd ar gael i’w llogi ar gyfer cyfarfodydd neu ddigwyddiadau.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ag Oriel Wrecsam am fwy o wybodaeth.


Oriel

Dolen â ffotograffau a dynnwyd gan Sue McGrane a Holly Cooper (dolen allanol)

Dolen ag albwm Wrecsam ynghylch Gemau Olympaidd 2012 (dolen allanol)

Dolen â Gweithdy Dawns SWICA– Delweddau Sue McGrane (dolen allanol)

Dolen â Charnifal Wrecsam – Adloniant Stryd - Delweddau Sue McGrane Images (dolen allanol)

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.


Cysylltwch â Ni

Oriel Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam LL11 1AU

Ffôn: 01978 292093

E-bost: oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk | Ffurflen Sylwadau Canolfan Gelf Ar-Lein


Cofrestrwch ar gyfer Oriel Wrecsam Celfyddydau e-fwletin.


Amseroedd Agor

Oriel 1 Gallery

Dydd Llun – Dydd Gwener 9:30am – 5:30pm
Dydd Sadwrn 9:30am – 3:45pm

Oriel 2 & 3 Gallery

Dydd Llun – Dydd Gwener 9:00am – 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:30am – 4:00pm

Mynediad am Ddim


Amdanom ni

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr.

Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill.

Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth.

Rydym yn cyflwyno 6 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Steffan Jones-Hughes
Rheolwr y Celfyddydau

yn ôl i'r brig