Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynglŷn ag Tŷ Pawb

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.

Amseroedd Agor

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb:

09:00 – 17:30

Mae mynediad i’n harddangosfeydd yn rhad ac am ddim

Prif adeilad Tŷ Pawb:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb

Lleoliad

Stryd Farchnad
Wrecsam
LL13 8BE