Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynglŷn ag Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw'r prif leoliad ar gyfer Celfyddydau Cyfoes Gweledol a Chymhwysol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio lleoliadau oddi ar y safle, gyda’n prif safle ar Stryt Caer, yng nghanol y dref.

Bydd datblygiad mawr newydd Wrecsam ym Marchnad y Bobl  yn rhoi'r celfyddydau gweledol yng nghanol gofod celfyddydau diwylliannol bywiog ac arloesol a fydd yn cynnwys orielau newydd, darpariaeth stiwdio ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, stiwdios dysgu, rhaglen sinema wedi’i churadu, caffi/bar, gofod perfformio hyblyg, cynnig manwerthu a darpariaeth o farchnad. Mae’r prosiect wedi’i ddylunio gan Featherstone Young Architects a bydd gwaith yn dechrau ar y safle ar ddechrau 2017. Cefnogir y prosiect drwy gyllid Llywodraeth Cymru drwy raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Hyd nes y bydd y gofod newydd yn agor yn 2018, mae Siop//Shop yn 11 Stryt Caer, gyda ffryntiad nodweddiadol Jonny Hannah yn adrodd hanes Wrecsam, yn darparu canolbwynt ar gyfer ein rhaglen prosiectau oddi ar y safle sy’n gweld y dref fel ein gofod oriel. Rydym yn falch o gyflwyno'r gwaith newydd gan Simon a Tom Bloor, a wnaed mewn cydweithrediad â phobl leol, yn dathlu Wrecsam fel lle i chwarae.

Rydym hefyd yn parhau ein prosiect Art Vend sy'n cynnwys comisiynau newydd gan  dros 80 o artistiaid sydd ar gael drwy beiriannau am £1 yn unig. Mae Art Vend yn archwilio’r cysylltiadau rhwng creu celf a democrateiddio prynu celf.

Mae ein rhaglen yn cynnwys tymor newydd comisiynau gofod prosiect PERICLO, arddangosfeydd Maker in Focus (mewn cydweithrediad ag Oriel Mission, Abertawe),  arddangos y celfyddydau cymhwysol cyfoes gorau, arddangosfeydd rheolaidd gan wneuthurwyr printiau arweiniol yn dilyn ymlaen o Angie Lewin, Neil Bousfield, Pam Newall, rhaglen ymgysylltiad cymdeithasol yn y Cwt Bugail gan Antonia Dewhurst a adeiladodd y cwt gyda phobl ifanc ym Mharc Caia, parhau ein gweithgareddau celf poblogaidd i blant, a gweithdai eraill ar gyfer grwpiau ac oedolion.

Mae OW yn parhau i gynnig Collectorplan, gwasanaeth credyd di-log* i'ch cynorthwyo i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru.

Amseroedd Agor

10:00-16:00 Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Mae mynediad i’n harddangosfeydd yn rhad ac am ddim

Lleoliad

11 Stryt Caer
Wrecsam
LL13 8BE