Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriel Wrecsam - Arddangosfeydd

Mae gan Oriel Wrecsam ymrwymiad i hybu Cymreictod drwy arddangosfeydd o gelfyddydau gweledol a chymhwysol cyfoes, tra hefyd yn cyfoethogi'r amgylchedd celfyddydau lleol trwy wahodd ymarferwyr o'r radd flaenaf i weithio gyda ni ar amrywiaeth o brosiectau.

Wrth i ni fynd i gyfnod o wneud prosiectau peripatetig, mae gennym gynlluniau oddi ar y safle a fydd yn gweld ein Siop// Shop yn dod yn ganolbwynt ar gyfer ein rhaglen prosiect. Dros y ddwy flynedd nesaf bydd y prosiectau hyn yn gweld y dref yn dod yn oriel i ni.

Bydd y canlynol yn eich hysbysu o'r hyn sydd i'w weld ar hyn o bryd yn ein horielau yn ogystal â'r hyn sydd gennym ar y gweill.

Comisiwn celfyddyd gyhoeddus gan Jonny Hannah

Mae Oriel Wrecsam wedi comisiynu’r darlunydd Jonny Hannah i gynhyrchu gwaith celf unigryw a fydd yn gorchuddio’r Siop allanol cyfan a’r gofod gweithdy cyfagos.

Bydd y gwaith newydd, yn arddull nodedig Jonny, yn dangos treftadaeth ddiwylliannol, ddiwydiannol ac amaethyddol Wrecsam ac yn creu ochr allanol deniadol hawdd i ’w adnabod ar unwaith ar gyfer cartref lled-barhaol Oriel Wrecsam ar Stryt Caer.

Mae dadorchuddio ’r comisiwn hwn yn nodi dechrau ffordd newydd o weithio ar gyfer Oriel Wrecsam wrth i ni gychwyn ar gyfnod o arddangosfa deithiol a gwaith prosiect a fydd yn gweld canol tref Wrecsam fel oriel dros dro ar gyfer Oriel Wrecsam. Bydd y cyfnod hwn yn para rhwng dwy a thair blynedd gan arwain at agor canolfan ddiwylliannol newydd a chyffrous yn Wrecsam.

Bydd Jonny Hannah yn parhau ei berthynas ag Oriel Wrecsam ar ôl arddangos o'r blaen fel rhan o 'Nadolig Plentyn yng Nghymru' yn 2014.

Magwyd Jonny Hannah yn Dunfermline ac astudiodd yng Ngholeg Gwybodaeth Cowdenbeath, Ysgol Gelf Lerpwl ac yna yn y Coleg Celf Brenhinol. Am y ddwy flynedd ar bymtheg diwethaf, mae wedi bod yn ddarlunydd llawrydd, ac yn cael ei gynrychioli gan Asiantaeth Heart yn Llundain ac Efrog Newydd. Mae ei gleientiaid niferus yn cynnwys The Sunday Telegraph, The New York Times a The St Kilda Courier.

Mae'n byw’n hapus yn Southampton, gyda Sharon a'u dau blentyn, ac yn dysgu ar y cwrs BA Darlunio yn Ysgol Gelf a Dylunio Southampton Solent. Mae ei stiwdio wedi dychwelyd bellach i’w ardd gefn, yn y sied fwyaf bendigedig, sydd bellach yn Bencadlys ar y 'Cakes & Ale Press', sef diwydiant cartref sy’n cyhoeddi llyfrau, printiau, posteri, tyweli te a bathodynnau.

Cyhoeddodd Merrell Books lyfr eithaf hyfryd yn dweud y cyfan am Jonny a’i geriach, y llynedd. Ei enw yw 'Greeting from Darktown" a dylai un fod ym mhob cartref.

Gafaelwch yn Dynn a Heriwch Gyffredinedd.