Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriel Wrecsam - Addysg a Chyfleoedd

Bywluniad yn Oriel Wrecsam

Dechrau 7 Medi - 9 Tachwedd 2017 (6.00 - 8.00pm)

Sesiynau heb diwtor a gweithio gyda model bywyd.

£10 y sesiwn, £7 pris gostyngedig ar gael. Yn cynnwys te a choffi.

I neilltuo lle cysylltwch a Oriel Wrecsam ar 01978 292093 typawb@wrexham.gov.uk
11 Stryt Caer, Wrecsam LL13 8BE

Criw Celf

Mae Criw Celf Wrecsam yn brosiect a ariennir gan Gyngor y Celfyddydau a hon fydd pedwaredd flwyddyn y prosiect yn dilyn llwyddiant 2015/16. Mae prosiect Criw Celf yn brofiad ac yn gyfle gwych i blant weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol anhygoel.

Ymuno â Chriw Celf 2017

Mae ffi o £35 fesul myfyriwr (y gallwch chi ei dalu fesul tipyn ac sy'n cynnwys 6 dosbarth meistr, 1 daith a phecyn celf). Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys cyfle i fod yn rhan o arddangosfa.

Mae’r Dosbarthiadau Meistr yn cael eu cynnal yn Wrecsam ar chwe ddydd Sadwrn neu ddydd Sul o fis Ionawr tan fis Mai. Y bwriad yw cynnal yr arddangosfa Criw Celf nesaf ym mis Medi 2016.

I archebu lle, llenwch y ffurflen gofrestru a'i hanfon at Oriel Wrecsam, 11 Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BE. I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at criwcelfwrexham@gmail.com.

Dydd Llun Pawb

Ym mis Ebrill 2018 bydd Oriel Wrecsam yn atgyfodi Dydd Llun Pawb - traddodiad unigryw i Wrecsam sydd bron wedi mynd yn angof.

Yn y 1800au hwyr, byddai pawb yn cael diwrnod i ffwrdd y dydd Llun ar ôl Marchnad y Gwanwyner mwyn ymweld â’r dref a oedd yn fwrlwm o adloniant stryd, stondinau bwyd, cerddoriaeth a sioeau anhygoel.

Yn 1895 roedd y diwrnod yn achlysur lliwgar dros ben!

Bydd Dydd Llun Pawb yn ddiwrnod llawn hwyl a fydd yn dathlu ac yn ail-greu hanfod digwyddiad y 1800au drwy orymdaith stryd hwyliog a ffair. Ar y diwrnod hefyd bydd chwe swfenîr newydd seiliedig ar hanesion mwyaf rhyfedd a rhyfeddol Wrecsam yn cael eu lansio a byddwn yn casglu’r straeon a’r hanesion hyn mewn digwyddiadau a gweithdai a thrwy’r safle hwn dros y misoedd i ddod.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn chwarae rhan, rhannu stori neu os oes gennych unrhyw syniadau neu sylwadau, cysylltwch â ni drwy dyddllunpawbwxm@gmail.com neu galwch heibio Oriel Wrecsam am sgwrs.