Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriel Wrecsam - Gwneuthurwr Mewn Ffocws

Daniel Boyle

Cerameg

Mae Daniel Boyle yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 18 mlynedd. Yn 1991 derbyniodd radd mewn cerameg stiwdio yng Ngholeg Celf Harrow, Llundain.

Mae o'n creu crochenweithiau gwydredd halen unigryw a defnyddiol y gall pobl ryngweithio efo nhw a’u dal - pethau i'w defnyddio a'u mwynhau.

Mae pob rhan o'r broses greu yn cyfrannu at y gwaith terfynol - y marciau taflu a throi, y patrymau argraffedig a'r gwydreddau gweadog.

Mae’n crasu’r potiau mewn odynau halen wedi eu tanio â nwy, gyda’r tymheredd yn cyrraedd 1300° a phob odyn yn creu ei amrywiadau unigryw ei hun.  

Mae'r slipanau a’r lludw a ddefnyddir yn amlygu lle mae'r fflam wedi cyffwrdd â’r potiau ac achosi llifeiriant a symudiad – gan gynhyrchu gwydreddau sy’n adlewyrchu tirweddau a gwydreddau i'w harchwilio y tu hwnt i'r wyneb.