Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriel Wrecsam - siop//shop

siop//shop

11 Stryt Caer,
Wrecsam
LL13 8BE

Mae 'Siop//Shop' yn gwerthu amrywiaeth o weithiau celf gweledol a chymhwysol gan wneuthurwyr ac artistiaid lleol yn ogystal â chan ystod amrywiol o ddylunwyr o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. Bydd detholiad tymhorol o lyfrau, printiau, cerameg, gemwaith ac anrhegion i gyd-fynd â'n harddangosfeydd a'n prosiectau parhaus yn cael eu harddangos mewn amgylchedd cyfoes, cynnes a chyfeillgar.

Seilir ein hethos ar y syniad syml bod modd byw’n well drwy ddylunio.

Amseroedd Agor

10:00-16:00 Dydd Llun-Dydd Sadwrn.

Mae mynediad i’n harddangosfeydd yn rhad ac am ddim.

Rydym bellach yn cynnig gostyngiad o 10% i bob aelod o staff CBSW.