Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Genesis Cymru Wales 2

Prosiect i helpu rhieni unig a di-waith yw Genesis Cymru Wales 2 i oresgyn llawer o’r rhwystrau a wynebant pan fyddant am ddysgu sgiliau newydd neu ddychwelyd i weithio.

Bydd y prosiect yn darparu:

I gael hyd i fwy o wybodaeth am Genesis Cymru Wales 2 yn Wrecsam a sut i gael mynediad at y Prosiect cysylltwch â naill ai:

Lynda Jones - Ymgynghorydd Rhieni: 01978 298341 neu ebostio: project_genesis@wrexham.gov.uk.

Meini Prawf Cymhwysedd

Rhaid i unigolion fod yn: