Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (Gwasanaeth Gwybodaeth am Blant cynt)

Gwybodaeth i Rieni, Gofalwyr, Cyflogwyr, Myfyrwyr a Phobl Broffesiynol.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwybodaeth AM DDIM, cefnogaeth ac arweiniad ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc yn Wrecsam:

 • Warchodwyr plant
 • Meithrinfeydd dydd
 • Clybiau y tu allan i'r ysgol, boed cyn neu ar ôl yr ysgol a chlybiau gwyliau
 • Cylchoedd chwarae/cylch meithrin
 • Grwpiau rhieni / plant bach
 • Cymorth gyda chostau gofal plant
 • Gweithgareddau chwarae, chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill
 • Pethau i'w gwneud yn ystod gwyliau'r ysgol
 • Afiechydon a chyflyrau plant
 • Gwasanaethau i blant anabl a phlant gydag anghenion arbennig
 • Addysg
 • Cymdeithasau a llinellau ffôn cymorth i rieni
 • Gyrfaoedd mewn gofal plant, gan gynnwys hyfforddiant a chymwysterau
 • Dechrau eich busnes gofal plant eich hunan
 • Cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ddarparu gwybodaeth am faterion penodol sy'n wynebu teuluoedd sydd â phlant 0-19 oed megis:

 • ymddygiad plant
 • bwyd ar y fron
 • defnyddio'r poti
 • diogelwch plant
 • bwlio
 • camddefnyddio cyffuriau ac alcohol
 • a llawer mwy

Dewis Gofal Plant - fersiwn PDF 1Mb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

Gwybodaeth Bellach:

Ar agor dydd Llun - dydd Gwener 9.30am - 5.00pm
Cyfleuster peiriant ateb 24 awr

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
Llyfrgell a Chanolfan Gelf Wrecsam
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

Ffôn: 01978 292094
Facs: 01978 292656

E-bost: fis@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig