Agor Drysau i Famau a Thadau

Gall Prosiect Agor Drysau helpu rhieni sy'n ddi-waith neu ar incwm isel i gymryd camau syml tuag at waith neu hyfforddiant.

Gall ein tîm ddarparu cyngor a chefnogaeth gyfeillgar i rieni cymwys i ddod o hyd i:

  • Hyfforddiant/gwaith
  • Gofal plant sy'n ateb eich anghenion chi ac anghenion eich plant
  • Help i sicrhau cyllid ar gyfer hyfforddiant, gofal plant, teithio neu gyfarpar

I gael rhagor o wybodaeth am Agor Drysau cysylltwch â ni ar 01978 298342/292094, neu anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig