Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agor Drysau i Famau a Thadau

Gall Prosiect Agor Drysau helpu rhieni sy'n ddi-waith neu ar incwm isel i gymryd camau syml tuag at waith neu hyfforddiant.

Gall ein tîm ddarparu cyngor a chefnogaeth gyfeillgar i rieni cymwys i ddod o hyd i:

I gael rhagor o wybodaeth am Agor Drysau cysylltwch â ni ar 01978 298342/292094, neu anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk