Canolfannau Cymunedol

Rhestrir y Prisiau O’r 01/04/2014

Canolfannau Bach

Pris Cyfansawdd £19.10

Canolfannau o Faint Canolig

Neuadd yn unig £28.90
Neuadd a chegin £36.10
Ystafell Gyfarfod £15.00
Lolfa'n unig £15.00
Lolfa a chegin £22.00

Canolfannau o Faint Llawn

Neuadd yn unig £44.40
Neuadd a chegin £51.70
Ystafell Gyfarfod £15.00
Lolfa'n unig £15.00
Lolfa a chegin £22.00

Canolfan Adnoddau

Neuadd £51.70
Hanner y neuadd £35.80
Hanner y neuadd (Gwersyllt) £35.80
Ystafell gyfarfod (Brynteg) £35.80
Ystafell weithgareddau (Acton) £35.80
Hanner yr ystafell gyfarfod (Brynteg) £22.20
Ystafell gyfarfod (Acton) £22.20
Ystafell gyfweld £15.00
Meithrinfa £15.00
Meithrinfa (Acton) £35.80
Ystafell TG £15.00

Canolfannau Cymunedol

Defnydd o cerddoriaeth fyw / recordiau All Rooms (Am sesiwn) £1.10
Defnydd o adnoddau coginio (Am sesiwn) (Am sesiwn) £4.90
Pob canolfan ar ôl hanner nos Prif Neuadd (yr awr) £49.50

Am wybodaeth bellach ynghylch hurio a phrisiau ffoniwch y Swyddog Canolfannau Cymunedol ar 01978 298997 neu leisure@wrexham.gov.uk.

Nodiadau ar Brisiau.

Cyfnod Llogi Mae pob neilltuad ar gyfer sesiynau bore, prynhawn neu gyda’r nos.

Amodau Llogi Mae copïau ar gael.

Llogi masnachol  Rhoddir ychwanegiad ar bris llawn arferol yr ystafell.

Blaendaliadau  Codir blaendal, na ellir ei ad-dalu o 25% o’r pris llogi wrth neilltuo.  (Nid yw hyn yn berthnasol i neilltuadau cyfnodau rheolaidd).

Gostyngiadau Pris 

1) Un sesiwn yr wythnos am ddim i’w rhannu gan grwpiau cydnabyddedig lleol o: -

  • Unigolion 60 oed a h~n
  • Cymdeithasau Anabl
  • Cymdeithasau Ieuenctid
  • Grwpiau Plant

2) Hawl orddewisol Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan Gymuned i ostwng y rhestr prisiau  25% o’r prisiau safonol ar gyfer digwyddiadau elusennol a  sefydliadau ac ar gyfer codi arian yn lleol.

3) Hawl orddewisol y Pennaeth yr Adran i ostwng prisiau ar gyfer neilltuadau rheolaidd/bloc.

4) Hawl orddewisol y Pennaeth yr Adran i ostwng prisiau ar gyfer unrhyw neillutadau, yn unol â’r  cynllun dirprwyo hawl i Swyddogion.  

yn ôl i'r brig