Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt Second Avenue Gwersyllt Wrecsam LL11 4ED.

Mae’r Ganolfan Adnoddau Cymunedol yn adeilad newydd ei adeiladu ar safle’r hen Ganolfan Gymunedol a Llyfrgell Gwersyllt. Cafodd ei ariannu gan Urban II a Chronfa Adfywio Lleol Llywodraeth y Cynulliad. Mae’n dod â nifer fawr o gyrff at ei gilydd sydd â rhan yn y gwaith o weithredu’r cynigion adnewyddu ar gyfer yr ardal. Mae’r Ganolfan yn cynnwys Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth, lle gydag adnoddau arbenigol i blant dan 5 oed a Chyfleuster Ieuenctid.

Yr Adnoddau sydd ar Gael

Mae’r Ganolfan yn darparu adnoddau modern ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau neu weithdai.

Ystafelloedd Cyfarfod

1 ystafell o faint canolig sy'n gallu darparu ar gyfer hyd at 40 o bobl gyda thoiledau penodol ar ei chyfer, teledu a DVD, taflunydd data, uwchdaflunydd a siartiau troi, ac mae llwyfan ar gael ar gyfer darlithoedd os gofynnwch. Hanner neuadd (x2) sy'n gallu darparu ar gyfer hyd at 50 o bobl, gyda gliniadur, taflunydd data, uwchdaflunydd a siartiau troi, a llwyfan ar gyfer darlithoedd os gofynnwch.

Ystafell TG

Ystafell gyfrifiaduron gydag 16 o gyfrifiaduron personol, peiriant argraffu laser, cysylltiad â'r rhyngrwyd am ddim, peiriant sganio, swyddfa a meddalwedd gwneud cyflwyniadau.

Y Brif Neuadd

Y Brif Neuadd fawr fodern gyda lle i hyd at 150 o bobl (mewn seddi). Llwyfan ar gyfer darlithoedd a chyngherddau. Mae'r llawr yn bren lled-feddal ac yn addas ar gyfer gweithgareddau hamdden, ffitrwydd a chwaraeon ysgafn. Mae yno liniadur, taflunydd data, uwchdaflunydd a siartiau troi sydd ar gael os gofynnwch.

Cyfleusterau Crèche

Mae meithrinfa annibynnol ar gael sydd â'r holl gyfleusterau i grwpiau wedi'u trefnu o hyd at 16 o blant.

Cegin

Cegin fawr gydag adnoddau arlwyo domestig