Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Gynadledda, Hyfforddiant a Chymunedol Maesgwyn

Mae’r ystafelloedd modern, mawr a chynhwysfawr yn y Ganolfan Gymuned hon nid nepell o Ganol Tref Wrecsam ar gael i’w llogi am brisiau rhesymol.

Amseroedd Agor

Dydd Llun – Dydd Sadwrn:- 8.30am – 11.30pm

Cyfleusterau

Mae canofan gymuned Maesgwyn wedi’i lleoli mewn man dymunol iawn sy’n edrych dros Barc Maesgwyn ac mewn lle delfrydol ar gyfer ystod o ddigwyddiadau cymunedol a phroffesiynol.

Mae’r brif neuadd yn addas ar gyfer grwpiau cymunedol o faint bach i ganolig ac ar gyfer cyfarfodydd hyfforddiant a chynadledda. Mae digon o le i hyd at 60 o bobl naill ai o amgylch byrddau neu ar ffurf theatr. Mae offer yn cynnwys byrddau, cadeiriau, siartiau troi, a sgrin taflunydd.

Mae’r ystafell gyfarfod ar gael at ddibenion cynnal cyfarfodydd bach a rhoi hyfforddiant. Mae digon o le ar gyfer 15 o bobl o amgylch byrddau cyfarfod neu fwy gyda chadeiriau wedi’u trefnu ar ffurf theatr.

Mae gan y gegin hollgynhwysfawr beiriant diodydd a phopty. Os ydych yn trefnu parti, dathliad teulu, digwyddiad hyfforddi neu gyfarfod arall sydd angen arlwyo, galllwn argymhell ein tîm o arlwywyr yn y Byd Dŵr lle y cewch werth am arian ar eich bwyd. Rydych yn sicr o gael bwyd o ansawdd sydd wedi ennill safon ragorol o hylendid bwyd gan Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru.

Mae parcio pwrpasol ar gael ar gyfer 20 o geir y tu allan i’r ganolfan.

Canolfan Gymunedol Maesgwyn yw’r dewis perffaith ar gyfer eich digwyddiad chi.  

Taliadau

Gellir neilltuo ar gyfer sesiynau yn y bore, y prynhawn neu gyda’r nos.

Pŵer ar ddisgresiwn Pwyllgor Rheoli y Ganolfan Gymuned i leihau’r crynodeb ffioedd ar gyfradd safonol o 25% ar gyfer digwyddiadau a sefydliadau elusennol ac ar gyfer digwyddiadau codi arian lleol.