Canolfannau Cymunedol - Plas Pentwyn

Plas Pentwyn yw Canolfan Fenter a Dysgu Gydol Oes Coedpoeth a redir gan yr Adran Datblygiad Economaidd.

Mae wedi’i leoli ar Ffordd y Castell a chafodd ei ariannu gan Raglen Urban II Gorllewin Wrecsam drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthau Ewrop, Cronfa Adfywio Lleol Cynulliad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Am fwy o fanylion am Blas Pentwyn ffoniwch 01978 722980 neu ewch i’r wefan www.plas-pentwyn.co.uk

Plas Pentwyn Ystafelloedd Cyfarfod

Ystafelloedd Cyfarfod - Fersiwn PDF 121Kb

Unedau Busnes

Unedau Busnes - Fersiwn PDF 58Kb

Plas Pentwyn Prisiau Llogi Ystafell

Plas Pentwyn Prisiau Llogi Ystafell - Fersiwn PDF 43Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig