Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfannau Cymunedol - Plas Pentwyn

Plas Pentwyn yw Canolfan Fenter a Dysgu Gydol Oes Coedpoeth a redir gan yr Adran Datblygiad Economaidd.

Mae wedi’i leoli ar Ffordd y Castell a chafodd ei ariannu gan Raglen Urban II Gorllewin Wrecsam drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthau Ewrop, Cronfa Adfywio Lleol Cynulliad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Am fwy o fanylion am Blas Pentwyn ffoniwch 01978 722980 neu ewch i’r wefan www.plas-pentwyn.co.uk