Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhifau Argyfwng/Defnyddiol

Gwasanaethau Argyfwng

Mewn argyfwng, ffoniwch 999
Gallwch hefyd ddefnyddio 112 yn lle 999

Defnyddir 112 ym mhob yn yr Undeb Ewropeaidd i gysylltu â'r gwasanaethau brys.

Dywedwch wrth y cysylltydd pa wasanaeth rydych ei angen.

Peidiwch byth â gwneud galwad ffug - rydych yn peryglu bywydau eraill ac mae'n erbyn y gyfraith. Gellir dod o hyd i'r ffôn a ddefyddiwyd i wneud yr alwad ar unwaith.

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Heddlu Gogledd Cymru 0300 330 0101
Pecadlys Ambiwlans Gogledd Cymru 01745 532 900
Taclo'r Taclau 0800 555 111
Nwy 0800 111 999
Dwr Cymru 0800 0520130
SP Energy Networks 0800 001 5400
0330 1010 400 (Ffôn Symudol)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Rhifau Argyfwng

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Atebion Teleofal i Fyw'n Annibynnol 01978 292075
Priffyrdd 01978 298989
Atgyweirio Tai 08000 855 808
Carthffosydd/Draenio 01978 298989
Gwasanaethau Cymdeithasol 0345 053 3116

Ysbytai

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Maelor Wrecsam 01978 291100
Ysbyty Cymuned Y Waun 03000 850006

Awdurdod Iechyd Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Wrecsam 01978 356178

Llinellau Cymorth

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Age Cymru 08000 223 444
Avow (Association of Voluntary Organisations) 01978 312556
Alcoholics Anonymous - Cysylltwch trwy'r Samariid, Meddyg Teulu neu'r Ganolfan Gynghori
Anabledd - DIAL UK 01302 310123
Asiantaeth Cynnal Plant 0345 713 3133 
Canolfan Gynghori 01978 364639
Cyfoeth Naturiol Cymru 03000 65 3000
Llinell Lifogydd 0345 988 1188
Tai - Llinell Shelter 0808 800 4444
Gwasanaeth Cynghori Mewnfudo 020 7378 9191
Pobl Goll 0500 700 700
Llinell Gymorth Cyffuriau Cenedlaethol 0800 776600
Glaw Iechyd 0845 46 47
Llinell Gymorth Ddwyieithog yr NSPCC 0808 100 25 24
Ffôn destun yr NSPCC ar gyfer defnyddwyr byddar a thrwm eu clyw 0808 100 10 33
Relate (cyfarwyddyd priodasol) 01978 265028
RNIB 020 73881266
RSPCA 01492 532780
Samariaid 116 123
Cefnogaeth Dioddefwyr 01978 294605

Cludiant

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Ymholiadau Trenau Cenedlaethol 0345 60 40 500
Gwasanaeth Bysiau 01978 266166

Colegau

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Iâl 01978 311794
Glyndŵr 01978 290666