Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cadw Plant yn Ddiogel

Os oes gennych bryderon am blentyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin, rhaid i chi ddweud wrth rywun. Ffoniwch y Pwynt Mynediad Sengl i Blant cyn gynted â phosibl i rannu eich pryderon.

Cysylltwch â’r tîm ar 01978 292039.

Tu allan i oriau gellir cysylltu â'r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 0845 0533116.

Os yw'r plentyn mewn perygl uniongyrchol dylech ffonio'r Heddlu’n syth drwy ddeialu 999.