Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth i Rieni sy'n Ofalwyr

Os ydych chi'n rhiant / gofalwr sydd â phlentyn anabl neu blentyn ag anghenion ychwanegol (y cafwyd diagnosis ar ei gyfer neu beidio) gallwn eich cefnogi i ddod o hyd i:

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â ni.
Mae'r Datganiad Seibiant Byr yn nodi pa gyfleoedd a ddarperir i blant a phobl ifanc anabl dreulio amser i ffwrdd oddi wrth eu prif ofalwr. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn y Datganiad Seibiant Byr sydd ynghlwm.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ar seibiannau byr, yna cysylltwch â ni.

Dolenni Cyswllt Defnyddiol